nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0

 

 

Commentaarfase Conceptrichtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit

Bovengenoemde richtlijn kunt u inzien voor commentaar. Mocht u hierop willen reageren dan zouden wij u willen vragen voor 15 januari 2020 aanstaande uw commentaar formulier te sturen naar: 
secretariaat@trauma.nl.

Uitnodiging: Uitnodiging tot commentaar RL Amputatie en prothesiologie.pdf

Conceptrichtlijn: Conceptrichtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit.pdf

Commentaarformulier: Commentaarformulier RL Amputatie en prothesiologie onderste.doc

Commentaarfase Kwaliteitsstandaard Prothesezorg

Bovengenoemde richtlijn kunt u inzien voor commentaar. Mocht u hierop willen reageren dan zouden wij u willen vragen voor 1 februari 2020 aanstaande uw commentaar formulier te sturen naar: 
secretariaat@trauma.nl.

Conceptrichtlijn: Concept Kwaliteitsstandaard Prothesezorg 13 december 2019.pdf

Commentaarformulier: Commentaarformulier Concept Kwaliteitsstandaard Prothesezorg (arm- en beenprothesen) 13 december 2019.docx