Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0


Graag nodigen wij u voor de autorisatie van de RL Antitrombotisch Beleid: (deadline 15 juni 2020)

De volgende richtlijnmodules van de richtlijn antitrombotisch beleid liggen ter autorisatie voor:

  1. Katheter-geleide-trombolyse bij de behandeling DVT;
  2. Behandeling maligniteit geassocieerde trombose;
  3. Tromboseprofylaxe bij arthroscopische ingreep van de knie;
  4. Preventie van veneuze trombose bij gipsimmobilisatie van het onderbeen voor een traumatisch letsel

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 15 juni aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Commentarentabel antitrombotisch beleid.pdf