Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0
 

Graag nodigen wij u uit voor de autorisatiefase herziene richtlijn Distale radiusfrakturen. (deadline 29 juni 2021)
Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 29 juni aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Uitnodiging autorisatiefase herziene richtlijn Distale radiusfracturen.pdf

Richtlijn Distale radiusfracturen.pdf

Overzicht binnengekomen commentaar richtlijn Distale radiusfracturen.pdf

Graag nodigen wij u uit voor commentaar op de concept richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie: (deadline 7 juli 2021)

Commentaarfase richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie - werkgroep.pdf

Conceptrichtlijn Osteoporose en fractuurpreventie.pdf

Bijlagen bij de conceptrichtlijn Osteoporose en fractuurpreventie.pdf

Commentaarformulier richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie.doc