Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0

 

 

Commentaarfase Conceptrichtlijn Achilles tendinopathie

Bovengenoemde richtlijn kunt u inzien voor commentaar. Mocht u hierop willen reageren dan zouden wij u willen vragen voor 30 maart 2020 aanstaande uw commentaar formulier te sturen naar: secretariaat@trauma.nl.

Uitnodiging:  Uitnodiging Commentaarfase conceptrichtlijn achilles tendinopathie.pdf

Conceptrichtlijn:  Conceptrichtlijn Achilles tendinopathie.pdf

Commentaarformulier: Commentaarformulier richtlijn conceptrichtlijn achilles tendinopathie.doc


Commentaarfase 3 Modulair onderhoud richtlijn Bloedtransfusiebeleid

Bovengenoemde richtlijn kunt u inzien voor commentaar. Mocht u hierop willen reageren dan zouden wij u willen vragen voor 23 maart 2020 aanstaande uw commentaar formulier te sturen naar: secretariaat@trauma.nl

Uitnodiging: Uitnodiging commentaarfase 3 modulair onderhoud richtlijn Bloedtransfusiebeleid.pdf

Conceptrichtlijn: Conceptrichtlijn Bloedtransfusiebeleid deel 3.pdf

Commentaarformulier: Commentaarformulier fase 3 richtlijn Bloedtransfusiebeleid.doc