Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0


Graag nodigen wij u uit voor commentaar op de concept richtlijn Radiologische diagnostiek acute trauma-opvang van kinderen: (deadline 20 maart 2021)

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 20 maart aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Uitnodiging commentaarfase conceptrichtlijn Radiologische diagnostiek acute trauma-opvang van kinderen.pdf

Conceptrichtlijn Radiologische Diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen.pdf

Commentaarformulier conceptrichtlijn Radiologische Diagnostiek Acute Trauma-opvang van kinderen.docx


Graag nodigen wij u uit voor commentaar op de concept richtlijn Distale radiusfracturen: (deadline 5 april 2021)

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 5 april aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Uitnodiging commentaarfase Richtlijn Distale radiusfracturen.pdf

Conceptrichtlijn Distale radiusfracturen.pdf

Commentaarformulier richtlijn Distale radiusfracturen.doc