nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0

 

Commentaarfase:

Modules richtlijn antitrombotisch beleid (deadline 30 augustus)
Graag ontvangen wij uw commentaar middels het hiervoor bestemde formulier voor 30 augustus aanstaande retour: secretariaat@trauma.nl

Uitnodiging tot commentaar modules richtlijn antitrombotisch beleid.pdf

Modules richtlijn Antitrombotisch beleid - commentaarfase.pdf

Commentaarformulier update modules richtlijn antitrombotisch beleid.doc

 

Richtlijn bloedtransfusiebeleid (deadline 30 augustus)
Graag ontvangen wij uw commentaar middels het hiervoor bestemde formulier voor 30 augustus aanstaande retour: secretariaat@trauma.nl

Uitnodiging commentaarfase 2 modulair onderhoud richtlijn Bloedtransfusiebeleid.pdf

Commentaarfase 2_Richtlijn bloedtransfusie.pdf

Commentaarformulier fase 2 richtlijn Bloedtransfusiebeleid.doc