Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0


Graag nodigen wij u voor de autorisatie van de RL Amputatie: (deadline 8 september 2020)

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 8 september aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Overzicht commentaar richtlijn Amputatie en prothesiologie.pdf

Richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit.pdf

Commentaarformulier RL Amputatie en prothesiologie onderste extr_NVvH.doc

Graag nodigen wij u voor de autorisatie van de RL Bloedtransfusiebeleid - deel 3 : deadline 7 september 2020)

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 7 september aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Overzicht binnengekomen commentaarfase.pdf

Richtlijn Bloedtransfusiebeleid deel 3.pdf

Commentaarformulier fase 3 richtlijn Bloedtransfusiebeleid_NVT maart 2020.doc