Lid worden

Om lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie (NVT) kunt u gebruik maken van het online aanvraagformulier, klik hier.

Om onze ledenadministratie te beveiligen en vervuiling te voorkomen wordt uw aanvraag eerst door ons beoordeeld. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een bevestiging/factuur van uw nieuwe NVT-lidmaatschap tegemoetzien.

Uw lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar en dient voor 31 december van het betreffende jaar schriftelijk door u te worden opgezegd. Ontvangen wij geen opzegging voor 31 december, dan wordt uw lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

De lidmaatschapskosten per jaar bedragen:

Leden: Toegang ALV Stemrecht Contributie
Ereleden Ja Ja € 0
Traumachirurgen Ja Ja € 365,00
Buitengewone leden      
a. Rustend leden Ja Nee € 113,50
b. Differentianten Trauma Ja Ja € 365,00
c. Overige arts-assistenten Nee Nee € 113,50
d. Overige leden Nee Nee € 365,00
e. Wetenschappelijke onderzoeker Nee Nee € 113,50
f. Algemeen Chirurgen Nee Nee € 365,00
g. Overige zorgverleners Nee Nee € 113,50
Studenten Nee Nee € 0

Voorwaarden lidmaatschap NVT

Gedurende uw lidmaatschap ontvangt u alle nieuwsberichten van het bestuur per mail. Verder heeft u vrij toegang tot de website en NVT app. Indien u over een BIG-nummer beschikt kunt u ook het besloten deel van de website bezoeken. 

Tijdens alle NVT-evenementen kunt u als lid gebruik maken van een korting voor deelname aan het betreffende evenement. We hebben het dan over het Assistenten Symposium, het Gevorderde Symposium (1x per 2 jaar), het Sportcongres (1x per 2 jaar) en de Traumadagen het evenement voor de Traumachirurg in Nederland. Ook voor de Hollandse Avond tijdens het jaarlijkse ECTES en de OTA kunt u als lid inschrijven. Daarnaast organiseert het bestuur 4 Algemene Leden Vergaderingen per jaar, waarvan er twee met name zijn om nieuwe ontwikkelingen/beleid uitvoeriger met u te kunnen bespreken en te overleggen.

Voor de laatste update-informatie adviseren wij u toch altijd gebruik te maken van de NVT-website.

Wij hopen uw als nieuw lid te mogen begroeten!
Bestuur NVT

VOOR VRAGEN MET BETREKKING TOT DE LEDENADMINISTRATIE:
ledenadministratie@nvtleden.nl