Achillespees ruptuur

Traumamechanisme

Ontstaat door excentrische (tijdens verlengen spier, naar achteren uitstappen) contractie, typische veertigers blessure, knapje horen/voelen, gevoel dat iemand op hiel trapt. Systemische aandoeningen zoals jicht, hyperparathyroidisme of medicijn gebruik kunnen ook rupturen veroorzaken.

Klinische presentatie

Veel pijn. Beperkte actieve plantairflexie door compensatie andere spieren. Pijnlijke déle t.h.v. de pees boven tuber calcaneï.

Aanvullend onderzoek

 • Handgreep van Thompson= bij het knijpen in de kuit is er geen passieve plantaire flexie van de voet (test is dan positief).
 • Single-limb-heel-rise = onmogelijkheid om op tenen te staan aan de aangedane zijde
 • Bij twijfel echografie. Cave: intacte m. plantarispees.
 • Bij distale ruptuur X-calcaneus ter uitsluiting van een avulsie fractuur

Volledig vs. partieel

Conservatieve behandeling

Indicatie: er is geen wetenschappelijk bewijs voor of tegen conservatieve of operatieve therapie bij acute rupturen en re-rupturen. Lokale ziekenhuisafspraken zijn hierin leidend.

Therapie: 30° spitsvoet (equinus) gips, onbelaste mobilisatie met krukken.
Nabehandeling en controles:

 • 2 weken:
  • gips wissel, voet 15° spits
 • 4 weken:
  • gips wissel, voet plantigraad
 • 6 weken:
  • gips af, 2-4 weken hakverhoging of achillotrain

Complicaties: langdurig (1-2 jaar) Triceps Surae zwakte, blijvend bij elongatie Achillespees re-ruptuur, verhoogde risico op recidief.

Operatieve behandeling

Indicatie: er is geen wetenschappelijk bewijs voor of tegen conservatieve of operatieve therapie bij acute rupturen en re-rupturen. Lokale ziekenhuisafspraken zijn hierin leidend.

Therapie: open vs. minimaal invasieve percutane hechting achillespees, lengte van pees herstellen. Equinus stand gips.

Nabehandeling en controle: lokale afspraken.

Complicaties: verkorting/elongatie achillespees bij te snel hervatten belasting: re-ruptuur, chronisch tendinitis klachten, n.suralis letsel, wondproblemen.