Basis metacarpale 2-5 fractuur en CMC luxaties

Algemene tekst

Luxatiefractuur: CMC 5 luxatie is vaak een luxatiefractuur (naar dorsaal)
CAVE: volaire luxatie CMC vaak gepaard met fractuur van de hamulus van het os hamatum.
Streven een CMC luxatie zonder fractuur direct, maar tenminste binnen 48u gesloten te reponeren.| Laagdrempelig open repositie.

Traumamechanisme

Meestal hoogenergetisch trauma.

Klinische presentatie

Gezwollen en pijnlijke handrug, vaak (sub)luxatie in CMC, soms palpabele trapje. Functio laesa en rotatie.
Luxaties komen vaak voor in combinatie met basis CMC IV en V fracturen.

Aanvullend onderzoek

Altijd een AP en een zuiver laterale opname
Bij MC 2-3 opname in 30˚pronatie, bij MC 4-5 in 30˚supinatie
Laagdrempelig CT-scan.

Conservatieve behandeling

Indicatie:
Niet gedisloceerde fractuur. Goede stand na repositie.

Therapie:
Onderarmsgips, waarbij de pols in ongeveer 20 graden extensie en de MCP-gewrichten in 50 tot 70 graden flexie voor de duur van maximaal 4 tot 5 weken.

Nabehandeling en controles:
1 week : X-controle
4-5 weken : X-controle, gips af en start oefenen/handtherapie
3 maanden : functiecontrole

Complicaties:
gemiste luxatie, artrose, malunion, bij MC IV en V fracturen letsel motorische tak n. ulnaris (intrinsieke spieren hand).
 

Operatieve behandeling

Indicatie:
Luxatie: instabiel na repositie
Extra-articulair: MC II&III angulatie > 15gr. MC IV&V angulatie > 30gr. Dit in verband met dreigende discongruentie in het CMC gewricht wat tot artrose kan lijden.
Intra-articulair:gap > 2mm, communitieve fracturen, open letsel, bijkomend carpale fracturen/letsel.

Gesloten repositie met percutane K-draad fixatie waarbij transfixatie van metacarpalen zonodig fixatie op carpalia. Zie AO-Surgery Reference
Open repositie en fixatie met schroeven en of plaat.
Dorsale benadering (cave dorsale sensibele tak van de n. ulnarise in geval van CMC IV en V.
Indien gedisloceerde MC IV of V met fractuur os hamatum dan ORIF

Nabehandeling en controles:
Indien immobilisatie na oefenstabiele osteosynthese dit niet langer dan 3 weken.
1 week : X-controle en evt gipswissel
4-5 weken :gips af, k-draden uit en na X en oefenen middels handtherapie.
3 maanden: functie controle

Complicaties:
artrose CMC, malunion, non-union, functie beperking, re-dislocatie. CAVE functie verlies bij adhesies o.b.v. ORIF (zie metacarpale schacht fractuur).

Handtherapie

Verwijs de patiënt direct voor handtherapie in geval van hoogenergetisch CMC-letsel en fors oedeem van de hand. Oefenen onder begeleiding van handtherapie is wenselijk wanneer het actief bewegen niet binnen 1 week progressief verbetert.

Literatuur

  1. Nederlandse richtlijn Handfracturen. 2018.