DTRC

De missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor mensen die letsel hebben opgelopen door een ongeval. Een ongeval kan niet alleen op korte maar ook op lange termijn lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsklachten veroorzaken. Ook als gevolg van op het oog simpele letsels is er een grote persoonlijke en maatschappelijke impact, bijvoorbeeld door de invloed op hun (betaalde) werkzaamheden. Trauma wordt daarbij gezien als een ziekte. Een samenhangende aanpak van oorzaak en gevolg, zoals bij andere ziekten, zal een verbetering van de behandeling en het onderzoek versnellen.

Als wetenschappelijke beroepsvereniging van en voor traumachirurgen heeft de NVT een sterke stimulerende, coördinerende en faciliterende rol naar de beste behandeling voor bepaalde letsels. Daarbij is ook de wetenschappelijke onderbouwing van (nieuwe) behandelingen en inzichten die traumachirurgen toepassen essentieel. In den lande wordt vanuit de verschillende regio’s veel waardevol onderzoek gedaan en dat moet worden gekoesterd en in stand gehouden. Het komt echter regelmatig voor dat er op hetzelfde moment meerdere onderzoeksinitiatieven zijn naar hetzelfde onderwerp. Op zichzelf zou dat geen probleem zijn, ware het niet dat het één van de grootste uitdagingen van trauma-chirurgisch onderzoek is om binnen afzienbare termijn voldoende inclusies te hebben om een voldoende onderbouwd antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Te veel studies lopen daardoor erg lang of halen de eindstreep niet. Daarnaast is het voor traumachirurgisch onderzoek doorgaans lastiger om de benodigde onderzoekfondsen te werven dan voor bijvoorbeeld oncologisch onderzoek.

De oplossing is dat er naast de bestaande regionale initiatieven ruimte is voor enkele centraal gecoördineerde, epidemiologisch goed opgezette onderzoeken naar thema’s die de NVT leden onderzocht willen hebben (te bepalen via een Delphi procedure en een periodiek vastgestelde Kennisagenda). Daarmee wordt een optimale kans gemaakt op financiering via de bestaande onderzoek fondsen (zoals ZonMW, SKMS, etc.), zeker wanneer alle nationale traumachirurgische (onderzoeks)gremia hierbij betrokken zijn en ondersteuning geven. Hiermee kan een onderzoeksprogramma ontstaan dat minder leunt op ad hoc subsidiëringssuccessen en meer kan bogen op een langduriger en overlappende financiering. De NVT wil hiervoor een wetenschapsbureau opzetten dat hierin een centrale rol gaat spelen: de Dutch Trauma Research Collaboration (DTRC).

Bijlagen