Algemene richtlijnen

Algemeen

Registreer bij iedere patiënt met een letsel van het bewegingsapparaat:

 • Traumamechanisme
 • Lichamelijk onderzoek
 • Fractuursymptomen
 • Vaat en Zenuw status
 • Toestand huid en weke delen (zie indeling aldaar)
 • Bevindingen röntgen onderzoek
 • Diagnose & fractuurclassificatie (AO of anders)
 • Voorstel voor behandeling en Nabehandeling en controle
 • Noteer werk, hobby’s en dominante hand van patiënt

Bij overleg achterwacht: noteren met wie overlegd is!

Policontroles
 • Accepteer geen inadequate foto’s!
 • Noteer voor het volgende bezoek te verrichten handelingen zoals gipsverwijdering, controlefoto met of zonder gips.
 • Noteer functies van relevante gewrichten volgens de Neutral-O-Methode (AO richtlijn).
 • Noteer werk, hobby’s en dominante hand van patiënt.
 • Start fysiotherapie bij patiënten die 2-3 weken na osteosynthese of verwijderen gips onvoldoende progressie boeken of eerder indien dit op voorhand verwacht kan worden.
 • Hechtingen na osteosynthese worden na 1-3 weken verwijderd.
 • K-draden die uit de huid steken en kunnen op de gipskamer worden verwijderd.