FMS Richtlijnen

Wat zijn richtlijnen?

Richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en gelden landelijk. Richtlijnen bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de besluitvorming. De NVT ontwikkelt neurologische richtlijnen en werkt mee aan richtlijnen met een neurologisch raakvlak.

 

Aansprakelijkheid

De NVT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onvolkomenheden in de richtlijnen. Elke medicus is zelf verantwoordelijk voor zijn beroepsuitoefening.

 

Actuele richtlijnen

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende richtlijnen. De titels van de richtlijnen linken naar de Richtlijnendatabase.