Centrale slip laesie (“Boutonnière”) extensorpees

Algemene tekst

Traumamechanisme

Bal op vinger, val op hand, hyperextensie trauma.

Klinische presentatie

Zwelling PIP, pijn dorsale zijde  PIP, extensie beperking vnl. tegen weerstand.

Aanvullend onderzoek

X: AP en zuiver lateraal. Vaak negatief.
Bij twijfel stress views of Flexie en extensie views doen.

Schermafbeelding 2019-11-08 om 13.25.56.png
Elson-test: breng PIP in maximale passieve flexie en beoordeel de extensie tonus van DIP. Indien er een centrale slip laesie is, zal de DIP in hyperextensie komen en PIP zwakke extensie mogelijkheden hebben.

(Gemodificeerde) Elson test:

Plaats de aangedane vinger van de ene hand tegen dezelfde vinger van de andere hand. Extensie zal beter gaan aan de vinger met een centrale slip laesie.

Classificatie (acute letsels)

 • Gesloten
 •  Open (laceraties, snijwonden, etc.)

NB Classificatie volgens Burton is voor chronische letsels.

Conservatieve behandeling

Indicatie: gesloten letsels
Therapie: spalk met  PIP in volledige extensie maar DIP vrij gedurende 6 weken (evt. eerst Capener/of gips ter redressie).
Nabehandeling en controle:

 • 3 weken:
  • spalk wissel
 • 6 weken:
  • controle, oefenen en afbouwen spalk onder begeleiding volgens richtlijn handtherapie

Complicaties: secundaire dislocatie: Boutonnière deformiteit. Contractuur PIP: pseudo Boutonnière deformiteit, CRPS.

Operatieve behandeling

Indicatie:

 • open letsels
 • niet reponeerbaar door impingement collaterale banden
 • instabiliteit gewricht door additioneel letsel of grootte fragment dorsaal
 • > 2 mm dislocatie dorsaal gewrichtsvlak

Therapie: ORIF met schroefje of K-draad voor fractuur. Herstel centrale slip.

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • op indicatie, zo nodig gipscontrole
 • 3 weken:
  • X, K-draad verwijderen
 • 6 en 12 weken:
  • functie en stabiliteit

Complicaties: secundaire dislocatie: Boutonnière deformiteit. Contractuur PIP: pseudo Boutonnière deformiteit, CRPS.