Multidisciplinaire Trauma Unit

Onderwerp: Update afspraken met NOV aangaande Multidisciplinaire Trauma Unit per 1 mei 2021

Na het vervallen van het convenant tussen de NVT en NOV dat betrekking had op de niet-verwezen acute letsels van het steun- en bewegingsstelsel werd de taskforce traumatologie II opgericht om tot nieuwe afspraken te komen. Er is gekozen voor een model waarbij er in ieder ziekenhuis met SEH afdeling en trauma-opvang, één fysieke Multidisciplinaire Trauma Unit (MTU) ontstaat waarin traumachirurgen en orthopedisch chirurgen samenwerken. Daarbij is er een twee ringen-model: de binnenste ring en de buitenste ring. Alle traumachirurgen en orthopedisch chirurg-traumatologen die in de binnenste ring werkzaam zijn dienen gecertificeerd te zijn volgens uniforme certificeringseisen. Op lokaal ziekenhuisniveau zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe de MTU praktisch ingericht wordt.

In veel ziekenhuizen is de vorming van de MTU pro-actief en positief opgepakt. In enkele ziekenhuizen zijn er helaas verschillende zienswijzen tussen de traumachirurgen en orthopedisch chirurgen. Dit is reden geweest om samen met de NOV te komen tot een getekend afsprakendocument en daarvan afgeleid een gemeenschappelijk document met Frequently Asked Questions (FAQ). Beide documenten gaan per direct in en kunt u vinden op het besloten deel van onze website (Vereniging > Multidisciplinaire Trauma Unit). We hopen dat beide documenten een deel van de vragen die leven wegneemt. In aanvulling op beide documenten wordt er een gemeenschappelijke werkgroep in het leven worden geroepen om in het land per ziekenhuis de status van de MTU te inventariseren en om indien gewenst een bemiddelende rol te spelen en advies geven als een van de vakgroepen hier om vraagt. Vanuit de NVT zullen Berry Meesters en Jochem Hoogendoorn hierin zitting nemen. Mochten er problemen zijn horen we het graag via secretariaat@trauma.nl;desgewenst kunt u uiteraard ook direct contact opnemen met de direct betrokkenen.

Tevens treft u hierbij de afspraken met de NOV aangaande de Multidisciplinaire Trauma Unit per 1 mei 2021

Bijlagen