Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Vereniging

De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongevalslachtoffers in Nederland.
Belt u als patiënt? Voor medische vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts of het desbetreffende ziekenhuis.

E. secretariaat@trauma.nl
I.  www.trauma.nl