Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Vereniging

De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongevalslachtoffers in Nederland.

BUREAU

Correspondentieadres:

WG Plein 475
1054 SH Amsterdam
T +31 (0)20 - 5893232

E. secretariaat@trauma.nl
I.  www.trauma.nl