Humerus mediale epicondyl fractuur

Algemene tekst

Avulsie fractuur door onderarm flexoren en pronator bij indirect trauma en krachtige flexie of val op uitgestrekte hand.

Algemeen

Het is een echte apofysiolyse. Komt frequent voor als geïsoleerd letsel maar komt ook regelmatig voor als onderdeel van een elleboog luxatie. Let dus altijd op stabiliteit aan anterieure en laterale zijde (bandletsel en fracturen). Gemiste dislocatie van de mediale epicondyl lijdt tot chronische instabiliteit van de elleboog. Cave n.ulnaris letsel.

Klinische presentatie

Opvallende pijn en zwelling en soms hematoom aan mediale zijde elleboog. Functio laesa.

Aanvullend Onderzoek

X-elleboog: AP en lateraal is meestal voldoende.
De mediale epicondyl is een apofyse, de fractuur een apofysiolyse. Beoordeling van de mate van dislocatie kan hierdoor lastig zijn. Bij twijfel over mate van dislocatie kan een foto van de contra-laterale zijde helpen. Bij twijfel over diagnose of overig letsel laagdrempelig CT.

Classificatie volgens AO 13-M/7

Van dislocatie beschrijven in mm. 
Elleboog Kind_Humerus mediale epicondyl fractuur.png

Conservatieve behandeling

Indicatie: geringe dislocatie: < 5 mm.
Therapie: bovenarmsgips 4-6 weken met onderarm in pronatie of neutrale stand.
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X
 • 4-6 weken:
  • gips af, X, oefenen
 • 12 weken:
  • X en functie

Complicaties: secundaire dislocatie, persisterend pijn, n. ulnaris letsel (primair), non-union met instabilitetsklachten, stijfheid.

Operatieve behandeling

Indicatie: – dislocatie > 5 mm of mediale instabiliteit

 • Epicondyl gedisloceerd naar intra-articulair
 • Onderdeel van complex elleboogletsel

Therapie: Altijd open repositie. Gesloten repositie kan niet wegens tractie door flexoren en noodzaak tot identificeren van nervus medianus. Fixatie bij voorkeur met schroef gezien grote kracht op klein fragment, evt K-draad. Bovenarmsgips in 90°.

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X
 • 4-6 weken:
  • gips af, evt. K-draad uit, oefenen
 • 12 weken:
  • X, functie

Complicaties: secundaire dislocatie door tractie van flexoren. N. ulnaris letsel (primair of iatrogeen), delayed union bbij sec dislocatie of persisterende instabiliteit, stijfheid.