Prijs voor Sportgeneeskunde

Dit jaar organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wederom de Prijs voor Sportgeneeskunde, met dit jaar wederom als officiële sponsor Push braces. Met de Push braces Prijs voor Sportgeneeskunde wordt beoogd het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin, te bevorderen.

 

Wij verzoeken u deze oproep zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen binnen uw organisatie of binnen uw netwerk te verspreiden.

 

Deze oproep is ook online te vinden. https://www.sportgeneeskunde.com/prijs-voor-sportgeneeskunde

 

Door de corona-pandemie was er in 2020 geen congres en daarmee ook geen prijsuitreiking. Dit jaar krijgen daarom ook publicaties uit het verloren jaar nog kans om mee te dingen naar de Push braces Prijs voor Sportgeneeskunde.

 

De prijzen worden uitgereikt tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres van de Vereniging voor Sportgeneeskunde op 9 en 10 december 2021.

 

Er wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt voor de beste proefschriften uit de gezamenlijke jaren 2019 en 2020, respectievelijk ter waarde van €2000,-, €500,- en €250,-. Daarnaast is er een geldprijs beschikbaar van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel uit de gezamenlijke jaren 2019 en 2020.

 

Proefschriften met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2019 of 2020 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 15 oktober 2021 aangemeld te zijn via het inschrijfformulier.

 

Let u op: voor proefschriften geldt dat uw inzending definitief is als we vóór 15 oktober 2021 tevens vijf hardcopy exemplaren hebben ontvangen. De proefschriften kunnen worden opgestuurd naar:

 

Vereniging voor Sportgeneeskunde

t.a.v. de Jury van de Prijs voor Sportgeneeskunde

Postbus 52

3720 AB Bilthoven

Bij vragen kunt u contact opnemen met Kelley Post kelleyp@sportgeneeskunde.com of 030-225 22 90.