Overweeg helmplicht voor oudere snorfietser

Vrijdag 2 november 2012 publiceerde het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel van NVT lid Alexander Leijdesdorff, van de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Inger Schipper, traumachirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum, naar ongelukken met gemotoriseerde tweewielers. Landelijke media pikten het direct op en publiceerden erover.