Nederlandse traumazorg op internationaal niveau en landelijke registratie steeds beter

Recent heeft de Landelijke Trauma Registratie (LTR) haar nieuwe getallen uit 2012 gepresenteerd. Belangrijk doel van de LTR is het meten van de kwaliteit van acute traumazorg en kijken hoe de kwaliteit van traumazorg zo nodig verder geoptimaliseerd kan worden.

In 2012 hebben bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een spoedeisende hulp meegedaan aan de registratie van ongevalpatienten, met een participatiegraad van 96%. Van ruim 76.000 patienten die werden opgenomen na een ongeval, werden de gegevens geregistreerd. 4800 patienten waren ernstig gewond. 

De regionale ziekenhuizen vervullen een substantiele bijdrage aan de landelijke traumazorg en verzorgen de behandeling en opvang van 78% van alle traumapatienten. De Nederlandse traumacentra vervullen, zoals bedoeld,  de primaire zorg voor met name de ernstige ongevalpatienten.

Kijkende naar de overlevingscijfers kunnen we stellen dat de Nederlandse traumazorg van hoge kwaliteit is en dat de Nederlandse ziekenhuizen zich goed kunnen meten aan de internationale standaarden.

Bijlagen