Grote Nederlandse delegatie ECTES congres

De afgelopen drie dagen was in Frankfurt Duitsland het 15e Europese Congres voor Trauma en acute zorg (ECTES). Er waren meer dan 1600 mensen van over de hele wereld naar dit congres toegkomen om kennis te delen over de zorg voor de acute en met name ongevalspatienten wereldwijd. De Nederlandse delegatie, met meer dan 150 aanwezigen, was traditioneel de grootste buitenlandse groep. 

Deelnemers uit 80 landen presenteerden hun resultaten en structuren om de zorg voor deze patiëntengroepen te delen.
Professor Loek Leenen, president vande ESTES, en collega’s melden in de persconferentie onder meer feiten over het nut en opbrengsten van de Traumazorgnetwerken en Traumaregistraties. In Duitsland, net als in Nederland, zijn alle ziekenhuizen die zorg bieden aan ongevalspatienten verbonden in een systeem van regionale Traumanetwerken waarbij door afstemming, registratie en invoering van zogenaamde ‘best practices’, de uitkomst van zorg steeds weer op een hoger peil wordt gebracht. Zo liet professor Bouillon, voorzitter van het Duitse gezelschap van Traumachirurgen zien dat in de 10 jaar waarin dit landelijk dekkend netwerk in Duitsland nu functioneert, de sterfte onder de groep van ernstige ongevalsslachtoffers (polytraumapatienten) is gehalveerd .
De sterfte bedroeg in 1993 nog 20% , en is nu teruggebracht in 2013 naar 9,9%. Een indrukwekkend effect van perfecte ketenzorg.
Daarnaast bracht professor Coimbra, voorzitter van de Wereld Coalitie voor Traumazorg nog eens duidelijk naar voren dat Trauma moet worden beschouwd en benaderd als een ziekte , waaraan jaarlijks meer ( met name ook jonge) mensen sterven dan aan de ziekten kanker en hart-en vaatziekten samen!
Het blijft de taak en de uitdaging voor Traumachirurgen wereldwijd om door kennisdeling, instellen van efficiiente Traumanetwerken en inzet en motivatie deze wereldwijde epidemieën steeds weer te lijf te gaan.

 

Zet alvast in uw agenda: ECTES 2015 van 10-12 mei 2015 in Amsterdam!