Vingerfracturen: schachtfractuur

Algemene tekst

P1: proximale phalanx
P2: midphalanx/distale phalanx pollux

P3: distale phalanx

Let op rotatiestand en verkorting van de vinger. Vingers moeten bij volledige flexie wijzen naar het tuberculum van het scaphoid en bij extensie horen alle nagels op een rij te staan zonder rotatie.

Schermafbeelding 2019-11-08 om 13.12.40.png

 

Traumamechanisme

Sport, direct letsel, val.

Klinische presentatie

Standafwijking (angulatie, verkorting, rotatie), zwelling, pijn.

Aanvullend onderzoek

X: AP en lateraal, evt. ¾ opnames.

Dwars, schuin, spiraal, comminutief.
Locatie.

Gedisloceerd vs. niet-gedisloceerd ( < 2 mm dislocatie en < 20° angulatie)

Conservatieve behandeling

Indicatie:

 • niet/minimaal verplaatste stabiele fractuur
 • fractuur na repositie stabiel met goede stand.

Therapie:

 • Zo nodig repositie. Fractuur na repositie stabiel: 2 weken volaire onderarms gipsspalk in intrinsic plus positie van de hand/vingers, controle rotatie. Eventueel onderhouden van repositie door tractie (bv. tractie aan nagel met elastiek/histoacryl/haakje nagelbed/pulpatractie). MCP hierbij minimal 70 graden flexie.
 • niet/minimaal verplaatste, stabiele fractuur: 2 weken buddy tape, mcp/pip/dip vrijlaten, snel starten oefentherapie (fysiotherapie/handtherapie)

Nabehandeling en controles: max. 3 weken volaire onderarms gipsspalk met intrinsic plus positie van de hand/vingers, zo nodig gevolgd door periode met buddy tape.

 • 1 week:
  • X, gipswissel
 • 3 weken:
  • gips af, X, start handtherapie
 • 6 en 12 weken:
  • functie en X op indicatie.

Complicaties: standsafwijking, contractuur, CRPS, functiebeperking t.g.v. adhesies, pseudo-klauwdeformiteit.

Operatieve behandeling

Indicaties:

 • instabiele fractuur
 • verplaatste fractuur
 • open fractuur.
 • schuine fracturen (vaak instabiel)

Therapie: K-draden, of ORIF (schroefosteosynthese of plaat) of mini-/dynamische EF.
Nabehandeling en controles:
K-draden na 3 weken verwijderen, daarna start oefenen/handtherapie.
ORIF, direct oefenstabiel, osteosynthesemateriaal verwijderen op indicatie.

 • 1 week:
  • X, evt gipswissel
 • 3 weken:
  • X
 • 6 en 12 weken:
  • functie, X op indicatie

Complicaties: functieverlies, non-, en mal-union, standsafwijkingen (rotatie), contractuur, CRPS, zenuwgestel (sensibele dorsale digitale takken).