Spaakverwonding

Traumamechanisme

Jonge kinderen voet tussen de spaken geeft een inversie trauma en ernstige contusie.

Vaak wanneer kind achterop fiets zit anders dan eigen moeder, deze fiets is vaak goed beschermd met stoeltje steuntjes en of jasbeschermers.

Goede anamnese, bij wie op fiets? Goede instructies om herhaling te voorkomen.

Klinische presentatie

Ernstig en pijnlijk letsel. Pijnlijke en gezwollen enkel, niet belastbaar.
Altijd zeer fors weke delen letsel, soms ook fractuur fibula of tibia.
Contusie huid en subcutis, diepe schaafwond, huiddefect, fractuur

Beeldvorming

X enkel Mortise vieuw (20° endorotatie) en lateraal. Let op correcte uitvoering van de foto: enkelvork moet goed beoordeelbaar zijn

Classificatie

  • Fracturen (zelden): classificatie volgens Salter Harris (SH 1 of 2 laterale malleolus). Soms ook distale tibia fractuur.
  • Wonden descriptief

Conservatieve behandeling

Indicatie: bijna altijd. Indien geen dislocatie op de foto, maar wel klinisch verdenking op een fractuur: beschouwen als epifysiolyse SH 1.

Therapie: wondverzorging volgens lokale richtlijnen en altijd onderbeengips 1-4 weken. Dit ter pijnstilling en rust voor de weke delen.

Nabehandeling en controles: afhankelijk van weke delen letsel bepalen frequentie controles.

Indien ernstige weke delen letsel (meestal):

  • Wekelijks gips en verband wissel
  • Belasten op geleide klachten
  • Controle tot patiënt goed belasten en ouders wond kunnen verzorgen (1-4 weken)

Complicaties: wondproblemen, huidnecrose, herhaling

Operatieve behandeling (zelden)

Indicatie: dislocatie fibula of tibiafractuur of nettoyage wond, huiddefect
Therapie: wondverzorging, gesloten of open reductie, evt. K-draadfixatie en onderbeengips 6 weken.
Nabehandeling en controles: Afhankelijk van ernst letsel