Radiusschachtfractuur, ulnaschachtfractuur, geïsoleerd

Traumamechanisme

Direct inwerkend trauma. Ulna vaak pareer fractuur.

Klinische presentatie

Pijn, zwelling, functio laesa, pijn vnl. bij rotatie onderarm

Aanvullend onderzoek

X onderarm AP en lateraal met elleboog en pols op 1 plaat.

Classificatie volgens AO type 22

Ulna             AO 22-ABC1
Radius         AO 22-ABC2       

Conservatieve behandeling

Indicatie: zelden, eventueel bij ,<10° angulatie, niet-gedisloceerde, geïsoleerde ulnafracturen.
Therapie:  bovenarmsgips met elleboog in 90° flexie en pols in neutrale stand,  minimaal 6 weken.

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X
 • 6 weken:
  • X, daarna op geleide consolidatie
 • 12 weken:
  • X, functie

Complicaties : delayed- of non-union ulna, rotatiebeperking na radius fractuur.

Operatieve behandeling

Indicatie: gedisloceerde fracturen en/of >10° angulatie
Therapie: osteosynthese, anatomisch herstel obligaat.

Nabehandeling en controle: functioneel, eventueel 1 week gips voor wondgenezing.

 • 1 week:
  • X
 • 6 weken:
  • X
 • 12 weken:
  • X, functie
Complicaties  : zenuwbeschadiging (n. ulnaris), delayed- of non union, functiebeperking, CRPS, pseudo-arthrose, radio-ulnaire synostosis