Radiushals fractuur

Algemene tekst

Radiushals fractuur komt regelmatig voor, in combinatie met ander elleboog of onderarm letsel maar ook frequent als geïsoleerd letsel na val op uitgestrekte arm.

Radiuskop fractuur als geïsoleerd letsel is zeldzaam en wordt om die reden niet apart behandeld. Komt bijna altijd voor in combinatie met een elleboog luxatie en andere daarbij behorende ligamentaire letsels en fracturen zie hiervoor elleboogluxatie.

Traumamechanisme

Val op uitgestrekte arm al dan niet in combinatie met een posterieure elleboog luxatie of als gevolg van de repositie.

Klinische presentatie

Pijn in elleboog, zwelling laterale zijde, drukpijn over radiuskop, pro/supinatie beperking

Aanvullend onderzoek

X-Elleboog, AP, Lateraal.
Soms alleen hemarthros te zien (fatpat sign) soms torus fractuur, wordt derhalve gemakkelijk gemist. Indien er geen sprake is van standsafwijking of dislocatie dan heeft dat ook geen consequenties.

Classificatie volgens Judet:

Type 1: Geen dislocatie (angulatie of translatie)
Type 2: < 30° angulatie, translatie < 50 % schachtbreedte
Type 3: 30-60° angulatie, translatie < 50 % schachtbreedte
Type 4: > 60° angulatie, translatie > 50 % schachtbreedte.
Elleboog_kind_Radiushals fractuur_0.png

Conservatieve behandeling

Indicatie: Judet 1 en 2 (remodelering door groei).
Therapie: Bovenarmgips/spalk met onderarm in neutrale-stand voor 1 week.
Nabehandeling en controles:
 • 1 week:
  • X, verband af, start oefenen
 • 4 weken:
  • Volledig belasten
 • 12 weken:
  • X, functie
  • Vervolgen tot normale functie.
Complicaties: Osteonecrose radiuskop, groeideformatie (valgus), pro/supinatie beperking, mal-, en non-union. Cave
missen van radiocapitellaire luxatie (radiuskop luxatie).

Operatieve behandeling

Indicatie: Judet 3 en 4.
Therapie: Gesloten of percutane repositie zonder fixatie. Cave schade door langdurige en traumatiserende repositie pogingen of manipulaties. Laagdrempelig open maken. Vaak betere, snellere en veelal gemakkelijke repositie, testen stabiliteit per operatief, fixatie vaak niet noodzakelijk. Bij goede repositie zit kop vaak stevig geklemd tussen radiusschacht en capitellum. Eventueel fixatie met transossale hechtingen, laatste optie: plaatosteosynthese. Vermijden percutane K-draden want dan oefenen niet mogelijk en vaak wondproblemen, dit leidt onherroepelijk tot stijfheid van de elleboog. Eventueel repositie met endomedulaire Prevot pen vanaf distaal. Cave groeischijfletsel door manipulatie met prevot pen. Goede oefeninstructies (pro/sup en flexie/ extensie) en start oefenen zodra pijn dit toelaat.

Nabehandeling en controles:
 • 1 week:
  • X, functie, laagdrempelig starten met Fysiotherapie
 • 4 weken:
  • Functie, volledig belasten
 • 12 weken:
  • X, functie
  • Vervolgen tot normale functie, zo nodig gedurende 2 jaar voor controle groeischijf.
Complicaties: Osteonecrose radiuskop, groeideformatie (valgus), pro/supinatie beperking, non-union.
Cave missen van luxatie radiuskop.