Quadricepspees ruptuur

Traumamechanisme

Sportletsels, maar ook spontaan, bij geforceerd extenderen van de knie. Bij Diabetes en anabolen gebruik vaker spontane ruptuur, evenals bij ouderen, vnl. mannen ouder dan 50 jaar.

Klinische presentatie

Pijnlijke rest strekfunctie van de knie, of onmogelijkheid de knie volledig te strekken. Bij een volledige ruptuur kan een rest strekfunctie bestaan. Vaak is er een delle palpabel op aan de bovenrand van de patella. Haemarthros.

Aanvullend onderzoek

X knie AP en lateraal.
Echo knie.

Geen
Cave: pees versus retinaculumletsel

Conservatieve behandeling

Indicatie: partieel letsel, daarbij intacte strekfunctie.
Therapie: 6 weken loopkoker in strekstand (0°).

Nabehandeling en controles:

 • 6 weken:
  • gips af en oefenen
 • 8 weken:
  • controle functie, eventueel fysiotherapie
 • 12 weken:
  • controle functie

Complicaties: deficiënte strekfunctie

Operatieve behandeling

Indicatie: extension lag, dus vrijwel altijd.
Therapie: hechten/adapteren strekapparaat (fixatie aan patella door boorkanalen of met ankers), loopkoker in strekstand voor 6 weken

Nabehandeling en controles:

 • 1-2 weken:
  • wond controle
 • 4-6 weken:
  • vanaf 4 weken evt. gips af en passieve ROM oefeningen onder begeleiding van fysiotherapie, maar lopen wel met koker. Vanaf 6 weken volledige belasting zonder koker.
 • 8 weken:
  • controle functie, evt. uitbreiden fysiotherapie
 • 12 weken:
  • controle functie

Complicaties: beperkte flexie door adhesies, deficiënte strekfunctie, heterotopische ossificatie, DVT.