Peri-lunaire luxatie fracturen

Algemene tekst

Geen contact meer tussen lunatum en capitatum in combinatie met fracturen van de omliggende botten.

Traumamechanisme

Meestal bij hoog energetische letsels, disruptie van het bandapparaat rondom het lunatum in verschillende gradaties.

Klinische presentatie

Gezwollen handrug en pols, sterk beperkte functie (vnl. flexie handen), heel veel pijn dorsaal en volair. Asymmetrie. Cave n. medianuscompressie in 25% van de gevallen.

Aanvullend onderzoek

X- pols AP en lateraal, aanvullend CT-scan voor planning en classificatie
Cave: wordt vaak gemist op X, bij verdenking laagdrempelig overleg met trauma/handchirurg.


Zie ook handletselkaart.


 

Classificatie Volgens Mayfield

 • Klasse 1:
  • Scaphoid fractuur en/of  SL-dissociatie
 • Klasse 2: 
  • Dissociatie t.h.v. lunatocapitatum gewricht met dorsale dislocatie capitatum
 • Klasse 3: 
  • LT diastase en rotatie triquetrum, volaire triquetrumfractuur, lunatum in lijn van radius  en de rest gedisloceerd naar dorsaal
 • Klasse 4: 
  • Volledige dislocatie lunatum naar volair, met carpus in lijn van radius

Schermafbeelding 2019-11-08 om 08.23.33.png
Subdivisie:

 • Lesser arc letsel: alleen ligamentair letsel
 • Greater arc letsel: in combinatie met een fractuur van het scaphoid

Operatieve behandeling

Indicatie: altijd
Therapie:  Eerst repositie!

 • Klasse 1: fixatie en ligamentair herstel. Zonodig osteosynthese scaphoid.
 • Peri-Lunaire luxatie: vaak open reductie en K-draad fixatie SL en LT.
 • Klasse 2-4 met dislocatie carpus of lunatum: direct repositie op OK. Later reconstructie ligamenten door expert.

Nabehandeling en controles: onderarmgips 10 weken

 • 1 week:
  • X en eventueel gipswissel
 • 6 weken:
  • X
 • 10 weken:
  • X, evt. K-draden uit, gips af en oefenen
 • 3 maanden:
  • X, controle pseudoarthrose

Complicaties: pseudoarthrose, secundaire artrose, carpale instabiliteit, gemiste luxatie, n. medianus compressie en neuropathie.