Patella fractuur

Traumamechanisme

Hyperextensie, direct trauma, (te) actieve extensie knie.

Klinische presentatie

Pijn + zwelling, haemarthros, onvermogen de knie actief te strekken of gestrekt te heffen.

Aanvullend onderzoek

X-knie AP en lateraal: cave anatomische variantie patella bipartita
X-patella

Classificatie volgens AO Type 34

 • Type A: Extra-articulair, avulsie (fractuur) patella pees
 • Type B: Partieel intra-articulair, intacte strekfunctie
 • Type C: Intra-articulair, volledige verlies  strekfunctie
  Schermafbeelding 2019-11-04 om 11.36.41.png

Conservatieve behandeling

Indicatie: intacte strekfunctie, geringe dislocatie (< 3 mm).
Therapie: evt. haemarthros punctie, loopkoker in lichte flexie 4-6 weken.

Nabehandeling en controles:

 • 2 weken:
  • X
 • 6 weken:
  • X, gips af en oefenen
 • 12 weken:
  • X, functie

Complicaties: secundaire dislocatie, malunion, patellofemorale arthrose, vermindering van ROM (extensie), osteonecrose.

Operatieve behandeling

Indicatie: geen strekfunctie: extension lag (discrepantie tussen passieve en actieve extensie), dislocatie > 3 mm.
Therapie:

 • Bij niet comminutieve fractuur: repositie en Zuggurtung osteosynthese met evt. trekschroef
 • Bij comminutieve fracturen, waarbij reconstructie niet mogelijk is: partiële resectie patella (grootste fragment in situ laten), hechten strekapparaat en ontlastende cerclage tussen tuberositas tibiae en rest van de patella.
 • Fractuur patella-onderpool: behandelen als patellapees ruptuur; hechten en cerclage

Nabehandeling en controles:

 • Bij niet comminutieve fractuur: meestal functioneel soms loopkoker voor 6 weken.
 • Bij comminutieve fractuur: loopkoker met knie in extensie voor 6 weken
 • 2 weken:
  • X, oefenen2
 • 6 weken:
  • X, gips af, belasten, oefenen
 • 12 weken:
  • X, functie
6-8 maanden beoordelen op klachten osteosynthese materiaal (vaak klachten van uitstekende K-snaren).
Complicaties: infectie, irritatie of falen OSM, nonunion, malunion, arthrose, verminderde ROM, osteonecrose.