Olecranon fractuur

Traumamechanisme

Val op elleboog of op uitgestrekte hand. Met elleboog in flexie/extensie

Klinische presentatie

Pijn en zwelling posterieure zijde elleboog. Deformiteit. Functio laesa.

Beeldvorming

X elleboog AP en lateraal.

Classificatie

Geen. Mate van dislocatie beschrijven.

Algemeen:

Zeldzaam. In tegenstelling tot bij volwassenen kan een olecranon fractuur bij kinderen vaak conservatief worden behandeld als er sprake is van minimale of geen dislocatie in het gewrichtsoppervlak.

Conservatieve behandeling

Indicatie: minimale dislocatie <2 mm, greenstick
Therapie: bovenarmsgips (30° flexie) voor 4 weken, controle foto in gips
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X
 • 4 weken:
  • X, gips af, start oefenen
 • 6 weken:
  • Functie, volledig belasten
  • Vervolgen tot normale functie.

Complicaties: secundaire disocatie, non-union, stijfheid

Operatieve behandeling

Indicatie: Zelden, dislocatie > 2 mm
Therapie: open reductie en fixatie (zuggurtung evt met resorbeerbare draad)
Nabehandeling en controles: bij oefenstabiel; drukverband, onbelast oefenen 6 weken

 • 1 week:
  • X, wondcontrole
 • 2 weken:
  • HV
 • 6 weken:
  • Functie
  • Vervolgen tot normale functie

Complicaties: Secundaire dislocatie, stijfheid, malunion, n. ulnaris neuropraxie.