Naviculare fractuur

Traumamechanisme

Zeldzaam, hoogenergetisch letsel. Avulsiefracturen ook bij relatief simpele verzwikkingen.

Klinische presentatie

Pijn en zwelling voetrug, of mediale rand van de voet. Belastbaar, maar pijnlijk. Vaak onderdeel van uitgebreider voetletsel (altijd overleg met achterwacht).

Aanvullend onderzoek

X voet AP, lateraal en ¾, vaak ook CT.

Avulsie fracturen (m.n. van m. tibialis posterior).
Tuberositas fractuur
Corpus fractuur (zeldzaam)
Stress fractuur.
 

Conservatieve behandeling

Indicatie: niet gedisloceerde corpus fracturen, avulsiefracturen, ernstig comminutieve fracturen.
Therapie: afhankelijk van type fractuur.

 • Avulsie fracturen: i.p. direct belasten op geleide van pijn evt. met OBLG/gipsschoen
 • niet-gedisloceerde corpus fracturen of ernstig comminutieve fracturen: 6-8 weken onbelast met gips, start mobilisatie na consolidatie

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • gipswissel evt. naar loopgips
 • 4-6 weken:
  • X, gips af en oefenen
 • 12 weken :
  • X, functie

Complicaties: pseudoarthrose, arthrose talonaviculair of tussen naviculare en cuneiforme, delayed union vs non-union.

Operatieve behandeling

Indicatie: corpus of tuberositas fracturen, intra-articulaire fracturen met dislocatie die te reconstrueren zijn. Open fracturen.
Therapie:

 • bloedige repositie en schroeffixatie;
 • bij open fractuur: ook wondtoilet, spoelen gewricht etc., onderbeengips.

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X, gipswissel
 • 4-6 weken:
  • gips af en oefenen
 • 12 weken:
  • X, functie

Complicaties:  necrose os naviculare, arthrose talonaviculair of tussen naviculare en cuneiforme en malunion, chronische pijn, stijfheid, deformiteit calcaneum.