Intra-articulaire vingerfracturen PIP/DIPgewricht

Traumamechanisme

Val, stoten van vinger.

Klinische presentatie

Pijnlijke gezwollen vinger. Standsafwijking.

Aanvullend onderzoek

X: AP en zuiver lateraal.
Let op intra-articulaire dislocatie, rotatie en comminutie van de fractuur.

 1. zonder dislocatie
 2. lineair en unifragmentair met dislocatie
 3. comminutieve fracturen
 4. collaterale afscheuringfracturen
 5. volaire afscheuringfracturen

NB: let op, indien dit betreft de kleine of grotere volaire fragmenten aan de basis van de midphalanx als gevolg van luxaties, zie desbetreffende hoofdstuk.

Conservatieve behandeling

Indicatie: fracturen zonder dislocatie.
Therapie: volaire onderarms gipsspalk in intrinsic plus positie van de hand/vingers 3 tot 4 weken. Onderhouden van repositie door tractie (bv. tractie aan nagel met elastiek/histoacryl/haakje nagelbed/pulpatractie).
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X, evt. gipswissel naar circulair
 • 4 weken:
  • X
 • 12 weken:
  • functie en stabiliteit

Complicaties: secundaire dislocatie, standsafwijking, CRPS, functieverlies.

Operatieve behandeling

Indicatie:

 • fracturen met dislocatie
 • comminutieve fracturen
 • instabiliteit gewricht door additioneel letsel.

Therapie: K-draad of ORIF, weke delen herstel bij collateraal band letsel en volaire plaatletsel. Comminutieve fractuur evt. met externe fixateure of Ligamentotaxor (voordeel: is dynamische fixateur).
Nabehandeling en controles:
Bij ORIF: direct oefenstabiel
Bij K-draad:  4 weken Intrinsic Plus gips of neutrale spalk

 • 1 week:
  • X, wondcontrole, evt. gipswissel
 • 4 weken:
  • X, evt. gips af, K-draad of fixateur externe verwijderen, oefenen
 • 12 weken:
  • functie en stabiliteit

Complicaties: secundaire dislocatie, artrose, non-union, rotatieafwijking, letsel sensibele dorsale digitale takken, CRPS.

 

Het functieherstel na PIP fracturen verloopt in het algemeen moeizamer dan DIP of MCP fracturen. Het vroegtijdig mobiliseren van het PIP gewricht en starten van gerichte handtherapie zijn belangrijke doelstellingen van zowel operatieve als conservatieve behandeling.