Intra-articulaire vingerfracturen PIP/DIPgewricht

Traumamechanisme

Val, stoten van vinger.

Klinische presentatie

Pijnlijke gezwollen vinger. Standsafwijking.

Aanvullend onderzoek

X: AP en zuiver lateraal.
Let op intra-articulaire dislocatie, rotatie en comminutie van de fractuur.

 1. zonder dislocatie
 2. lineair en unifragmentair met dislocatie
 3. comminutieve fracturen
 4. collaterale afscheuringfracturen
 5. volaire afscheuringfracturen

NB: let op, indien dit betreft de kleine of grotere volaire fragmenten aan de basis van de midphalanx als gevolg van luxaties, zie desbetreffende hoofdstuk.

Conservatieve behandeling

Indicatie: fracturen zonder dislocatie.
Therapie: volaire onderarms gipsspalk in intrinsic plus positie van de hand/vingers 3 tot 4 weken. Onderhouden van repositie door tractie (bv. tractie aan nagel met elastiek/histoacryl/haakje nagelbed/pulpatractie).
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X, evt. gipswisel naar circulair
 • 4 weken:
  • X
 • 12 weken:
  • functie en stabiliteit

Complicaties: secundaire dislocatie, standsafwijking, CRPS, functieverlies.

Operatieve behandeling

Indicatie:

 • fracturen met dislocatie
 • comminutieve fracturen
 • instabiliteit gewricht door additioneel letsel.

Therapie: K-draad of ORIF, weke delen herstel bij collateraal band letsel en volaire plaatletsel. Comminutieve fractuur evt. met externe fixateure of Ligamentotaxor (voordeel: is dynamische fixateur).
Nabehandeling en controles:
Bij ORIF: direct oefenstabiel
Bij K-draad:  4 weken Intrinsic Plus gips of neutrale spalk

 • 1 week:
  • X, wondcontrole, evt. gipswissel
 • 4 weken:
  • X, evt. gips af, K-draad of fixateur externe verwijderen, oefenen
 • 12 weken:
  • functie en stabiliteit

Complicaties: secundaire dislocatie, artrose, non-union, rotatieafwijking, letsel sensibele dorsale digitale takken, CRPS.