Traumazorg in Nederland scoort hoog

In juni 2013 presenteerde de Landelijke Trauma Registratie haar gegevens over de traumazorg in Nederland van de afgelopen jaren.

In de zomermaanden stappen steeds meer Nederlanders op de fiets. Jaarlijks overlijden er bijna 200 fietsers door een verkeersongeval (30% van het totaal aantal verkeersdoden). Van de ernstig gewonden na een verkeersongeval vormen fietsers de grootste groep, meer dan 50% van het totaal aantal slachtoffers. Jaarlijks worden 71.000 gewonde fietsers behandeld op een Spoedeisende Hulp Afdeling, waarvan er bijna 10.000 worden opgenomen in een ziekenhuis. Hier is de afgelopen jaren een stijging van 46% te zien. Fietsers zijn dus een zeer duidelijke risicogroep voor het oplopen van ernstige letsels, en dit risico stijgt met het ouder worden.

De kwaliteit van zorg na ongevallen is de laatste jaren in Nederland duidelijk verbeterd. De ongevalszorg in Nederland blijkt zelfs één van de beste van Europa. Recent zijn de gegevens van de Landelijke Trauma Registratie gepubliceerd. Deze registratie van gegevens over patiënten na een ongeval (= synoniem voor trauma) zorgt voor transparantie in de uitkomsten van zorg en draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteitsverbetering van de traumazorg in de toekomst. De gegevens van de Landelijke Trauma Registratie tonen aan dat de traumazorg in Nederland op een hoog niveau staat en dat de kwaliteit de laatste jaren sterk is verbeterd.

Nederland kent het minst aantal slachtoffers per 100.00 inwoners na een ongeval en er overlijden minder mensen na een vergelijkbaar ongeval in Nederland dan in Amerika. Een recent uitgevoerde Europese vergelijking, die het aantal verkeersdoden per miljard reizigerskilometers bekijkt, toont aan dat Nederland tot de top drie van heel Europa behoort. Dat de kwaliteit van zorg na ongevallen in Nederland zo hoog is, komt mede omdat de traumachirurg een centrale rol speelt in de opvang en behandeling van deze ongevalspatiënten.

De traumachirurg is de chirurg die opgeleid en getraind is om patiënten na een ongeval snel en adequaat te kunnen behandelen. De letsels na een ongeval kunnen eenvoudig zijn, maar ook zeer complex, divers en ernstig. Het kan variëren van een enkelvoudige botbreuk (bijv. een gebroken heup) tot een complexe verzameling aan letsels na een ernstig (verkeers-)ongeval. De traumachirurg staat in elk geval dag en nacht klaar voor de patiënten na een ongeval.

De NVT is trots op de kwaliteit van de traumazorg in Nederland en wil via de werkgroep PR de media benaderen om de traumachirurgie meer zichtbaar te maken.