Ontwikkeling richtlijn ‘Beleid rondom Spoedoperaties’ van start

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is in samenwerking met verschillende wetenschappelijke vereniging en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMS) gestart met ontwikkeling van de richtlijn ‘Beleid rondom Spoedoperaties’. Deze richtlijn moet tot meer landelijke uniformiteit leiden in de prioritering van en handelen rondom spoedoperaties. Het belangrijkste doel is om uitgangspunten en randvoorwaarden te beschrijven voor de timing van acute operatieve ingrepen met optimale zorg tot gevolg.

Participerende partijen

Doelgroep van dit project zijn patiënten die zich presenteren met een acute chirurgische zorgvraag in een ziekenhuis. Relevante snijdende disciplines zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van de richtlijn. In de kernwerkgroep zijn leden van de wetenschappelijke verenigingen voor Heelkunde, Anesthesiologie, Orthopedie, Radiologie, Neurochirurgie, MKA-chirurgie en Gynaecologie & Obstetrie vertegenwoordigd. Naar verwachting zal de richtlijn in het najaar van 2015 gepresenteerd worden.