Ervaringen als reservist op een vredesmissie in Mazar al Shariff

Dit is een beknopt verslag van KJ Ponsen, Traumachirurg in het MCA te Alkmaar en het RKZ te Beverwijk (maatschap Chirurgennoordwest.nl) over de ervaringen als reservist in tijdelijke dienst van Defensie op een vredesmissie uitzending (ISAF) in Mazar al Shariff, Afghanistan,  waar zorg verleend wordt in door Duitsers geleid zogenaamd role 3 ziekenhuis (dwz een ziekenhuis met alle faciliteiten voor complete (trauma) chirurgische acute zorg).

KJ Ponsen was eerder onder andere als Traumachirurg kortdurend werkzaam in Haïti kort na de aardbeving met alle bijkomende ellende van dien. Hierdoor werd zijn interesse gewekt om te werken als Traumachirurg in de niet altijd even gangbare situaties, zoals die niet alleen bij rampen, maar ook in oorlogsgebieden of bij vredes(handhavings-)missies kunnen voorkomen

In dit stuk wordt een korte impressie gegeven van de eigen ervaringen en de verschillende aspecten waarmee de Traumachirurg in dit soort omstandigheden in aanraking kan komen.

De actualiteit loopt bewust enkele weken achter om geen informatie te verschaffen die herleidbaar of anderszins compromitterend zou kunnen zijn voor patiënten of de operatie in algemene zin.

Lees verder VERSLAG 1 MES pdf defi met inleiding.docx

Lees verder Verslag 2 MES DEFinitief.docx

Lees verder Eindverslag 3 MES.docx