CareFusion Prijs voor Sportgeneeskunde

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil door middel van de CareFusion Prijs voor Sportgeneeskunde het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen en

nodigt uw leden/netwerk daarvoor uit een proefschrift en/of wetenschappelijk artikel aan te leveren.

 

Er wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt voor de beste proefschriften uit 2017, respectievelijk ter waarde van €2000,-, €500,- en €250,-.

Daarnaast is er een geldprijs beschikbaar van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel uit 2017. De prijzen worden uitgereikt tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres van de Vereniging voor Sportgeneeskunde op 29 en 30 november 2018. .

Proefschriften en wetenschappelijke artikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2017 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 1 juni 2018 aangemeld te zijn via het inschrijfformulier op onze website:

https://www.sportgeneeskunde.com/carefusion-prijs-voor-sportgeneeskunde

 

Meer informatie treft u aan op: www.sportgeneeskunde.com/carefusion-prijs-voor-sportgeneeskunde.