Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Achillespees ruptuur

Traumamechanisme: 

Ontstaat door excentrische (tijdens verlengen spier, naar achteren uitstappen) contractie, typische veertigers blessure, knapje horen/voelen, gevoel dat iemand op hiel trapt. Systemische aandoeningen zoals jicht, hyperparathyroidisme of medicijn gebruik kunnen ook rupturen veroorzaken.

Klinische presentatie: 

Veel pijn. Beperkte actieve plantairflexie door compensatie andere spieren. Pijnlijke déle t.h.v. de pees boven tuber calcaneï.

Aanvullend onderzoek: 
 • Handgreep van Thompson= bij het knijpen in de kuit is er geen passieve plantaire flexie van de voet (test is dan positief).
 • Single-limb-heel-rise = onmogelijkheid om op tenen te staan aan de aangedane zijde
 • Bij twijfel echografie. Cave: intacte m. plantarispees.
 • Bij distale ruptuur X-calcaneus ter uitsluiting van een avulsie fractuur
Classificatie: 

Volledig vs. partieel

Conservatieve behandeling: 

Indicatie: er is geen wetenschappelijk bewijs voor of tegen conservatieve of operatieve therapie bij acute rupturen en re-rupturen. Lokale ziekenhuisafspraken zijn hierin leidend.
Therapie: 30° spitsvoet (equinus) gips, onbelaste mobilisatie met krukken.
Nabehandeling en controles:

 • 2 weken:
  • gips wissel, voet 15° spits
 • 4 weken:
  • gips wissel, voet plantigraad
 • 6 weken:
  • gips af, 2-4 weken hakverhoging of achillotrain

Complicaties: langdurig (1-2 jaar) Triceps Surae zwakte, blijvend bij elongatie Achillespees re-ruptuur, verhoogde risico op recidief.

Operatieve behandeling: 

Indicatie:  er is geen wetenschappelijk bewijs voor of tegen conservatieve of operatieve therapie bij acute rupturen en re-rupturen. Lokale ziekenhuisafspraken zijn hierin leidend.
Therapie: open vs. minimaal invasieve percutane hechting achillespees, lengte van pees herstellen. Equinus stand gips.
Nabehandeling en controle: lokale afspraken. 
Complicaties: verkorting/elongatie achillespees bij te snel hervatten belasting: re-ruptuur, chronisch tendinitis klachten, n.suralis letsel, wondproblemen.

Koppeling: 
Volgnr: 
143
Weight: 
143