Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

De Traumadagen 2019


Uitnodiging

De Traumadagen 2019, donderdag 28 november en vrijdag 29 november zullen in de RAI Amsterdam (ForumComplex) gaan plaatsvinden.

Reserveer nu donderdag 28 en vrijdag 29 november in uw agenda! Tijdens deze traumadagen zullen weer een aantal TOP sprekers voorbij komen die u aantal “pareltjes” voor uw praktijk mee gaan geven. Ook dit jaar weer ontbijtsessies, battles, top knife sessie en paralelsessies. Inderdaad in meervoud want naast de bekende parallel sessie met de LVO zal dit jaar de vrijdagochtend in het teken staan van de revalidatie geneeskunde. Tevens weer de gewaardeerde top knife sessie verzorgd door de hoogleraren en de basic science sessie en behandeling van de nieuwe richtlijnen. Het congresdiner zal op donderdagavond plaatsvinden. De lokatie ligt op 15 minuten lopen vanaf de RAI, het Amstel Boathouse !

Dus reden genoeg om u aan te melden voor de Traumadagen 2019!

DONDERDAG NVT/NVOT
DONDERDAG LVO

VRIJDAG NVT/NVOT
VRIJDAG LVO

Extra Events

- Ontbijt sessies
- Top Knifesessie & Basic Science
- Lunch symposium IN2MED, op donderdag 28 november van 12.25 - 13.45 uur
- Workshops

Aanvullend hierop geven wij u onderstaand een overzicht van de "optionele" programma onderdelen. Voor deze programma onderdelen dient u zich van te voren in te schrijven en krijgt u bij aankomst een toegangsticket.

(Doelgroep: differentianten/fellows traumachirurgie, traumachirurgen en orthopeden)
Zowel op donderdag als vrijdagmorgen zal er van 07.30 - 08.30 uur een ontbijtsessies plaatsvinden. Tijdens deze sessies wordt casuistiek besproken en met de aanwezigen op interactieve wijze gekeken naar verschillende behandel methodes. Deze sessies zijn met name waardevol voor differentianten en fellows traumachirurgie. 
Vanzelfsprekend bent u als traumachirurg of orthopeed ook van harte welkom. U dient hiervoor voorafgaande in te schrijven en ontvangt hiervoor een toegangsticket.

Donderdag 28 november 07.30 - 08.30

Ontbijtsessie: Casus bespreking lower extremity: Fracture related infections in non union.

Vrijdag 29 november 07.30 - 08.30

Ontbijtsessie: Casus bespreking: De FABUR Elleboog

 

IN2MED lunch symposium
Donderdag 28 november 12.25 - 13.45
IFUSE - Minimally Invasive SI-Joint Fusion Technology
B. Sturesson; Lund University Sweden
S.H. van Helden; Isala Klinieken Zwolle

(Doelgroep: OK Verpleegkundigen en geinteresseerde differentianten/fellows traumachirurgie, traumachirurgen en orthopeden)
Vrijdag 29 november van 14.20 - 16.00 uur

Workshop DePuy Synthes: Lean OK Management

De gezondheidszorg staat wereldwijd onder enorme druk om de kosten te verlagen. Tegelijkertijd streeft men ernaar de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Mede om deze reden zien we dat veel ziekenhuizen op zoek zijn naar ‘manieren’ om efficiënter te werken. Veel besproken en bewezen succesvol in de ‘maakindustrie’ en ook steeds meer in de gezondheidszorg is het Lean denken.

Lean denken zal, mist op juiste manier toegepast, bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en de operationele kosten significant verlagen.

 

Tijdens deze sessie nemen wij de deelnemers mee in de Lean filosofie. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit zowel de industrie als de gezondheidzorg,

tonen we aan wat dit heeft opgeleverd voor de patiënt, zorgverlener en werkgever.

 

In de workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag met een aantal oplossingen en Lean ‘hulpmiddelen’ die veel worden gebruikt in de gezondheidszorg.

Denk hierbij aan sneller wisselen van patiënten op de OK door het gebruik van SMED of toepassing van 5S om tijdverlies door het zoeken naar materiaal te voorkomen.

Tevens zal hier ruimte zijn om je eigen ideeën te bediscussiëren met de Lean experts van Johnson & Johnson.

 

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je nu in voor de workshop! Wij zullen je laten zien dat Lean denken niet moeilijk is en dat ook jij met behulp van deze methodiek het verschil kan maken.

Mocht u al ingeschreven zijn en alsnog willen deelnemen aan deze workshop, stuurt u dan uw extra verzoek per mail aan secretariaat@trauma.nl. De kosten voor deze workshop bedragen 20,00 euro.


Workshop Pro-Motion Medical: Galaxy “back to the future”
een schouder fractuur minimaal invasief stabiliseren met een optimaal resultaat

(wij attenderen u op de annuleringsvoorwaarden en adviseren u deze voorafgaande aan uw registratie te lezen)
Graag nodigen wij u uit voorafgaand aan de Traumadagen in te schrijven.

Uw betaling, ter bevestiging van uw inschrijving, kan op twee manieren plaatsvinden:

1) Via Ideal (on line) (hiervoor heeft u uw bankpasje en e.dentifier nodig)

2) Via een banktransfer (hiervoor betaalt u extra administratie kosten)

Maakt u gebruik van de Ideal betaling, dan adviseren wij u uw registratie en betaling aansluitend af te handelen. Onderbreekt u uw registratie/betaling - en duurt dit te lang - dan bestaat er een kans dat het Ideal systeem de verbinding verbreekt. Wij sturen u dan alsnog een faktuur toe. Een tweede keer on line inschrijven is niet mogelijk.

Uw betaling, ter bevestging van uw deelname aan de Traumadagen 2019, dient voor 25 november 2019 bij ons op de rekening te staan. Als uw betaling op de 25e november niet door ons is ontvangen, beschouwen wij uw inschrijving als geannuleerd. U ontvangt van deze annulering per mail een bericht en de annuleringsvoorwaarden zijn alsnog van kracht.
Mocht u besluiten de traumadagen 2019 alsnog te bezoeken, dan bent u van harte welkom om zich op lokatie aan te melden en in te schrijven. Voor u geldt dan hét on site tarief en deze betaling kan met PIN op lokatie worden voldaan.

Maakt u gebruik van een Banktransfer (deadline 25 november)
Banktransfers kunnen alleen plaatsvinden, mits wij uw inschrijving voor 25 november 2019 ontvangen. Hierna worden geen banktransfers meer geaccepteerd en dient uw betaling met Ideal voldaan te worden.

De on line inschrijving sluit op 25 november 2019 om 24.00 uur.

Fee (euro)

excl. BTW

Vroeg

 

Regulier vanaf 
15/09/19

On site vanaf 25/11/19

Diner op
28/11/19

Twee dagen        
Leden (NVT) 240.00 265.00 290.00 80.00
Leden(NOV/NVOT) 240.00 265,00 290,00 80.00
Niet leden 295.00 320.00 345.00 80.00
Assistenten lid (NVT, NOV, NVOT) 190.00 215.00 240.00 80.00
Assistenten geen lid 190.00 215.00 240.00 80.00
Revalidatieartsen 190.00 215.00 240.00 80.00
OK Verpleegkundigen 190.00 215.00 240.00 80.00
Overige verpleegkundigen 190.00 215.00 240.00 80.00
Studenten geneeskunde 75.00 100.00 125.00 80.00
Co Assistenten 75.00 100.00 125.00 80.00
Rustende leden 190.00 215.00 240.00 80.00
Onderzoeker 190.00 215.00 240.00 80.00
         
Een dag        
Leden (NVT) 190.00 215.00 240.00 80.00
Leden (NOV/NVOT) 190.00 215.00 240.00 80.00
Niet leden 245.00 270.00 295.00 80.00
Assistenten lid (NVT, NOV, NVOT) 150.00 175.00 200.00 80.00
Assistenten geen lid 150.00  175.00   200.00  80.00
Revalidatieartsen 150.00 175.00 200.00 80.00
OK Verpleegkundigen 150.00 175.00 200.00 80.00
Overige Verpleegkundigen 150.00 175.00 200.00 80.00
Studenten geneeskunde 50.00 75.00 100.00 80.00
Co Assistenten 50.00 75.00 100.00 80.00
Rustende leden 150.00 175.00 200.00 80.00
Onderzoeker 150.00 175.00 200.00 80.00
         

U kunt zich vanzelfsprekend ook op lokatie inschrijven. De registratiebalie is op donderdag en vrijdag vanaf 07.00 uur geopend. U kunt zich bij de registratiebalie melden bij "nieuwe registraties". Hier kunt u zich inschrijven en uw congresfee met PIN betalen. 

Uw inschrijving is definitief als deze door het Congressecretariaat is ontvangen, gecontroleerd en voor 25 november as betaald. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag minus 40.00 annuleringskosten gerestitueerd. Na deze termijn van 7 dagen (23 november) wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Ook als u alsnog besluit het congres niet te bezoeken.

Voor de Traumadagen hebben wij via de RAI Hotel Service een aantal kamers op loopafstand van de RAI laten vastleggen. Door hier te klikken kunt u uw hotelkamer reserveren.

 • De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): 13 punten
 • De Nederlandse Vereniging voor Orthopedie (NOV): 13 punten
 • De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA): 12 punten
 • De Landelijke Vereniging voor Operatie assistenten (LVO):  6 punten donderdag en 6 punten vrijdag
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 13 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 12 punten
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 12 punten
 • CGR, toegekend
 • ALSG
 • Arthrex Nederland
 • Bioventus
 • Cablon Medical
 • Defensie IDR
 • DEPUY SYNTHES
 • Distrimed
 • ETB Bislife
 • FMH Medical
 • Gannet Implant
 • GDM bv
 • Hospital Innovations
 • Imove Medical
 • Implant Service
 • IN2MED
 • JB Implants/Columbus
 • LINK Nederland
 • Mathys Medical
 • NuVasive Specialized Orthopedics
 • Oudshoorn Chirurgische Techniek
 • PRO-MOTION MEDICAL
 • Schola-Medica
 • Sectra
 • Smith&Nephew
 • STRYKER NEDERLAND
 • Stryker Surgical
 • ZimmerBiomet

Geaccepteerde posters
   
Nr Titel
1 Machine Learning to Predict the Probability of a Distal Radius Fracture in Patients Presenting to the Emergency Department with Sustained Wrist Trauma: A Clinical Prediction Rule to Indicate further Radiographic Evaluation.
2 Angio-embolisatie bij kinderen met stomp milt trauma: een systematische literatuur review.
3 Prevalentie, behandeling en uitkomsten tot een jaar na vuurwerkletsel; een multicenter prospectieve observationele case serie. (vervalt)
4 Epidemiologie en uitkomsten van traumatische ribfracturen: een landelijke populatie studie in Nederland.
5 Point-of-care 24/7 immuun analyse bij alle patienten in de traumakamer: een prospectieve cohort studie.
6 Gezondheidsstatus en herstelpatronen een jaar na trauma bij ernstig gewonde patienten.
7 Uitkomsten van trauma gerelateerde spoedlaparotomieen in een tijdperk van voortschrijdende subspecialisatie.
8 Objectieve parameters voor de evaluatie van de geografische ligging van traumacentra met behulp van de GIS-technologie.
9 De waarde van de belaste en gravity stress opnames bij het vaststellen van de stabiliteit van geisoleerde type B distale fibulafracturen.
10 Compliance of weight bearing recommendations in surgically treated trauma patients with peri- and intra-articular fractures of the lower extremities:
prospective multicenter comparative longitudinal cohort study.
11 Cast-OFF trial: Een versus vier-vijf weken gips behandeling voor niet gereponeerde distale radius fracturen. Een klinisch gerandomiseerde pilot studie.
12 Implantaat dislocaties en functioneel herstel bij de DHS en PFNA in stabiele pertrochantere femur fracturen, een prospectieve cohort studie.
13 Permissive weight bearing in trauma patients with fractures of the lower extremities: prospective multicenter comparative cohort study.
14 PROMs meten, CAT in 't bakkie met Computer adaptief meten.
15 Factors influencing the decision making of treatment for hip fractures in frail elderly: A concept mapping study.
16 Spinaal morfine is geassocieerd met een lagere incidentie van delier gedurende opname bij heupfractuur chirurgie.
17 Het herstel van angulatie en functie bij niet gereponeerde geanguleerde onderarmfracturen bij kinderen.
18 Draadloze vitale functie monitoring in ouderen met een heupfractuur voor vroege herkenning van postoperatieve complicaties op de verpleegafdeling.
19 Superior Detection of Scaphoid Fractures with High Resolution peripheral Quantitative Computed Tomography Compared to Conventional CT.
20 De waarde van 3D reconstructies voor het bepalen van postoperatieve reductie van acetabulum fracturen: een pilot studie.
21 Hoe snel kunnen dwarslaesiepatienten "lopen met een robot" Een klinische pilot studie.
22 Nederlandse Richtlijn Handfracturen, 3 hiaten in de literatuur met een jaarlijkse geschatte economische impact van 35 miljoen euro.
23 Drain versus no drain after hip hemi-arthroplasty for femoral neck fractures; differences in clinical outcomes.
24 A Machine Learning Algorithm to Predict the Probability of Subsequent Surgery for Wound Healing Problems in Patients Treated with Intramedullary Nailing of Tibial Shaft Fractures.
25 The predictive performance of five machine learning algorithms to estimate the probability of a true scaphoid fracture among patients with a clinically suspected scaphoid fracture.
   

Klikt u hier voor het indienen van uw abstracts!

(het is voor medewerkers van bedrijven niet toegestaan zich via de deelnemer inschrijving voor het congres in te schrijven)