Voorwaarden lidmaatschap

Vereisten voor het lidmaatschap Artikel 4

 1. Erelid is degene die op grond van zijn of haar bijzondere verdienste als zodanig is benoemd door het bestuur.
 2. Als gewone leden worden toegelaten gewone leden van de NVVH die praktiserend chirurg en NVT gecertificeerd traumachirurg zijn en zonder schorsing in het Specialistenregister Heelkunde van de KNMG staan ingeschreven, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als gewone leden.
 3. Als buitengewone leden worden toegelaten:
  1. Rustende Leden van de Vereniging en/of de NVvH die hun beroepsmatige werkzaamheden hebben beëindigd, aangeduid als rustende leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als rustende leden.
  2. Assistent-geneeskundigen die de differentiatie fase van de opleiding tot traumachirurg volgen, aangeduid als differentiant-leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als assistent geneeskundige leden.
  3. Overige assistent-geneeskundigen aangeduid als assistent leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als overige assistent geneeskundige leden.
  4. Medisch specialisten niet behorende tot voornoemde categorieën en alle anderen niet vallende onder eerdergenoemde of laatstgenoemde categorie die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling voor de traumachirurgie, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als Overige leden.
  5. Wetenschappelijk onderzoekers die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling voor de traumachirurgie, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als wetenschappelijk onderzoeker leden.
  6. NVVH leden die wel algemeen chirurg maar niet NVT gecertificeerd traumachirurg zijn, aangeduid als algemeen chirurg leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als algemeen chirurg leden.
  7. Overige zorgverleners niet zijnde medisch specialist die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling voor de traumachirurgie, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als overige zorgverlener leden.
 4. Als aspirant leden worden toegelaten studenten die ingeschreven staan bij een instelling voor hoger onderwijs na goedkeuring door het bestuur.