Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Voor het eerst uit bed na operatie

Voor het eerst uit bed na operatie

Na de operatie verblijft de patiënte kort op de uitslaap- of verkoever-kamer, en gaat van daar terug naar de verpleegafdeling. De verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtiste spelen een grote rol om de patiënte op geleide van zijn/haar tolerantie weer terug te brengen naar de vroegere woonsituatie, of naar een revalidatieplek. Ook nu vindt regelmatig een Multi-Disciplinair Overleg (MDO) plaats, waar alle betrokken gezamenlijk het behandelplan bespreken. Door afspraken met omliggende verzorgings- en verpleeghuizen, en revalidatiecentra, kan ontslag uit het ziekenhuis worden gefaciliteerd. De traumachirurg zorgt, net als de overige leden van het team, voor een overdracht van informatie over de (na)behandeling, en maakt afspraken over terugkomst voor controle in het ziekenhuis.