nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Visiedocument 2016 - 2020

Hierbij hebben wij het genoegen u het Visiedocument 2016 - 2020 aan te bieden:

Visiedocument-augustus2016-.pdf

Een tweetal hoofdstukken zijn nog in bewerking. Deze zullen wij zo spoedig mogelijk
toevoegen.