nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Traumadagen 2017

De Traumadagen 2017, donderdag 30 november en vrijdag 1 december zullen in de RAI Amsterdam (ForumComplex) gaan plaatsvinden.

De Congrescommissie is inmiddels weer van start gegaan om te zorgen dat er ook dit jaar weer een inspirerend en mooi wetenschappelijk programma voor u wordt gemaakt. Dit jaar in samenwerking met de Orthopedic Trauma Association. Een delegatie van het OTA bestuur zal gedurende de Traumadagen aanwezig zijn en verschillenden key notes en battles verzorgen. Hierbij kunt u denken aan Bill Ricci en David Teague.

Ook uw inbreng met hoog gekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek, gecombineerd met battles en gerenommeerde key notes sprekers staan garant voor twee fantastische Traumadagen.

In verband met onze buitenlandse OTA gasten, zal de voertaal van de NVT/NVOT sessies Engels zijn.

De donderdag zal weer worden afgesloten met een congresdiner. Aansluitend dit diner viert de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie haar 35 jarige Jubileum. U bent allen van harte welkom om dit heugelijk feit met ons mee te vieren.
De congrescommissie

 

Programma
Het programma van deze twee dagen treft u bijgaand aan:

1. programmaNVT.NVOT Donderdag 12.44.41.pdf

2. programmaLVOdonderdag.pdf

3. programaNVT.NVOT Vrijdag.pdf

4. Workshops Vrijdag.pdf

Aanvullend hierop geven wij u onderstaand een overzicht van de "optionele" programma onderdelen. Voor deze programma onderdelen dient u zich van te voren in te schrijven en krijgt u bij aankomst een toegangsticket.

 

Ontbijtsessies (gratis)
(Doelgroep: differentianten/fellows traumachirurgie, traumachirurgen en orthopeden)

Zowel op donderdag als vrijdagmorgen zullen er van 07.30 - 08.30 uur twee parallel ontbijtsessies plaatsvinden. Tijdens deze sessies wordt casuistiek besproken en met de aanwezigen op interactieve wijze gekeken naar verschillende behandel methodes. Deze sessies zijn met name waardevol voor differentianten en fellows traumachirurgie. 
Vanzelfsprekend bent u als traumachirurg of orthopeed ook van harte welkom. 
U kunt 1 ontbijtsessie per dag volgen. U dient hiervoor voorafgaande in te schrijven en ontvangt hiervoor een toegangsticket.

Donderdag 30 november

Meeting 1: Casus bespreking lower extremity: HIND FOOT

Meeting 2: Casus bespreking upper extremity: ELBOW/HUMERUS/SHOULDER

Vrijdag 1 december

Meeting 1: Casus bespreking: PELVIS / ACETABULUM / HIP

Meeting 2: Casus bespreking: KNEE / LOWER LEG

 

Lunch Symposium GANNET (gratis, deelname max 50 personen) 
(Doelgroep: differentianten/fellows traumachirurgie, traumachirurgen en orthopeden)
Donderdag tijdens de lunch zal dit jaar het eerste lunch symposium plaatsvinden van 12.10 - 13.15 uur met als titel: " Results of internal fixation for femoral neck fractures"
U dient hiervoor voorafgaande in te schrijven en ontvangt hiervoor een toegangsticket.
Indien het Lunch Symposium "vol" zit wordt dit Symposium niet meer aangeboden.

 

Workshops (20,00 euro per workshop, deelname max 25 personen)
(Doelgroep: OK Verpleegkundigen en geinteresseerde differentianten/fellows traumachirurgie, traumachirurgen en orthopeden)
Op vrijdag 1 december zullen er een viertal workshops plaatsvinden. Vrijdagmorgen worden deze workshops ingeleid door een viertal key note sprekers. Na de lunch is er gelegenheid om aan de workshops deel te nemen.

Elke workshop zal tweemaal plaatsvinden: 14.10 – 14.50 & 15.00 – 15.40 uur. 
U kunt per persoon voor maximaal 2 workshops inschrijven.
Deze workshops zijn interessant voor OK verpleegkundigen en geinteresseerde assistenten, traumachirurgen en orthopeden.

U dient hiervoor voorafgaande in te schrijven en ontvangt hiervoor een toegangsticket.
Indien de workshop "vol" zit wordt deze workshop niet meer aangeboden.

A.  Pro-Motion Medical:

Complexe tibia fracturen, behandelen met ring fixateur en hexapod systeem

B. Stryker Nederland:

Distale Radius fracturen - Plaat Osteosynthese

C. Zimmer Biomet:

Proximale Humerus fracturen (ALPS PHP)

D. DePuy Synthes:

Proximale femurfracturen; biomechanica, wanneer welk implantaat? 

 

Registratie/Inschrijving 

(wij attenderen u op de annuleringsvoorwaarden en adviseren u deze voorafgaande aan uw registratie te lezen)

Graag nodigen wij u uit voorafgaand aan de Traumadagen in te schrijven.

Uw betaling, ter bevestiging van uw inschrijving, kan op twee manieren plaatsvinden:

1) Via Ideal (on line) (hiervoor heeft u uw bankpasje en e.dentifier nodig)

2) Via een banktransfer (hiervoor betaalt u extra administratie kosten)

Maakt u gebruik van de Ideal betaling, dan adviseren wij u uw registratie en betaling aansluitend af te handelen. Onderbreekt u uw registratie/betaling - en duurt dit te lang - dan bestaat er een kans dat het Ideal systeem de verbinding verbreekt. Wij sturen u dan alsnog een faktuur toe. Een tweede keer on line inschrijven is niet mogelijk.

Uw betaling, ter bevestging van uw deelname aan de Traumadagen 2017, dient voor 23 november 2017 bij ons op de rekening te staan. Als uw betaling op de 23e november niet door ons is ontvangen, beschouwen wij uw inschrijving als geannuleerd. U ontvangt van deze annulering per mail een bericht en de annuleringsvoorwaarden zijn alsnog van kracht.
Mocht u besluiten de traumadagen 2017 alsnog te bezoeken, dan bent u van harte welkom om zich op lokatie aan te melden en in te schrijven. Voor u geldt dan hét on site tarief en deze betaling kan met PIN op lokatie worden voldaan.

Maakt u gebruik van een Banktransfer (deadline 23 november)
Banktransfers kunnen alleen plaatsvinden, mits wij uw inschrijving voor 23 november 2017 ontvangen. Hierna worden geen banktransfers meer geaccepteerd en dient uw betaling met Ideal voldaan te worden.

De on line inschrijving sluit op 27 november 2017 om 24.00 uur.

Tarieven Traumadagen 2017 (excl kosten workshops op vrijdag)

Fee (euro)

excl. BTW

Vroeg

 

Regulier vanaf 
13/09/17

On site vanaf 23/11/17

Diner op
30/11/17

NVT LustrumFeest op 30/11/17
Twee dagen          
Leden (NVT) 240.00 265.00 290.00 80.00 vrij
Leden (NOV/NVOT) 240.00 265,00 290,00 80.00 45.00
Niet leden 295.00 320.00 345.00 80.00 45.00
Assistenten lid (NVT) 190.00 215.00 240.00 80.00 vrij
Assistenten lid (NOV/NVOT) 190.00 215.00 240.00 80.00 45.00
Assistenten geen lid 190.00 215.00 240.00 80.00 45.00
OK Verpleegkundigen 190.00 215.00 240.00 80.00 45.00

Overige
Verpleegkundigen

190.00 215.00 240.00 80.00 45.00
Studenten geneeskunde 75.00 100.00 125.00 80.00 45.00
Co Assistenten 75.00 100.00 125.00 80.00 45.00
Rustende leden 190.00 215.00 240.00 80.00 45.00
Onderzoeker 190.00 215.00 240.00 80.00 45.00
           
Een dag          
Leden (NVT) 190.00 215.00 240.00 80.00 vrij
Leden (NOV/NVOT) 190.00 215.00 240.00 80.00 45.00
Niet leden 245.00 270.00 295.00 80.00  
Assistenten lid (NVT) 150.00 175.00 200.00 80.00 vrij
Assistenten lid (NOV/NVOT) 150.00  175.00   200.00  80.00 45.00
Assistenten (niet lid) 150.00 175.00 200.00 80.00 45.00
OK Verpleegkundigen 150.00 175.00 200.00 80.00 45.00

Overige
Verpleegkundigen

150.00 175.00 200.00 80.00 45.00
Studenten geneeskunde 50.00 75.00 100.00 80.00 45.00
Co Assistenten 50.00 75.00 100.00 80.00 45.00
Rustende leden 150.00 175.00 200.00 80.00 45.00
Onderzoeker 150.00 175.00

200.00

80.00
 
45.00

 

ON LINE INSCHRIJVING (deze sluit op 24 november 2017)
klik hier

 

On site inschrijven
U kunt zich vanzelfsprekend ook op lokatie inschrijven. De registratiebalie is op donderdag en vrijdag vanaf 07.00 uur geopend. U kunt zich bij de registratiebalie melden bij "nieuwe registraties". Hier kunt u zich inschrijven en uw congresfee met PIN betalen. 

 

Annuleringsvoorwaarden congres fee
Uw inschrijving is definitief als deze door het Congressecretariaat is ontvangen, gecontroleerd en voor 24 november as betaald. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag minus 40.00 annuleringskosten gerestitueerd. Na deze termijn van 7 dagen (23 november) wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Ook als u alsnog besluit het congres niet te bezoeken.

 

Hotel accommodatie
Voor de Traumadagen hebben wij via de RAI Hotel Service een aantal kamers op loopafstand van de RAI laten vastleggen. Door hier te klikken kunt u uw hotelkamer reserveren.

 

Accreditatie, wordt aangevraagd voor onderstaande groepen:

  • De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): 14 punten
  • De Nederlandse Vereniging voor Orthopedie (NOV): 14 punten
  • De Landelijke Vereniging voor Operatie assistenten (LVO): 5 / 5 punten
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 14 punten
  • Verpleegkundig Specialisten Register: 10 punten
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 10 punten

 

Bedrijven en sponsoring 

Graag nodigen wij bedrijven uit om een bijdrage te leveren aan dit congres. Dit kan door middel van sponsoring en of huur van vierkante meters. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: secretariaat@trauma.nl

(het is voor medewerkers van bedrijven niet toegestaan zich via de deelnemer inschrijving voor het congres in te schrijven)