Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Strategisch Beleidsplan NVT 2021 - 2025

Beleidsplan 2021-2025 definitief

Hierbij bieden wij u het Strategisch Beleidsplan 2021 - 2025 aan.
Vriendelijke groet, namens het bestuur
Voorzitter Mike Hogervorst