Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Strategisch Beleidsplan NVT 2021 - 2025

Hierbij hebben wij het genoegen u het Strategisch Beleidsplan 2021 - 2025
in concept aan te bieden.

Mocht u nog suggesties hebben met betrekking tot de inhoud van dit document,
dan ontvangen wij uw reaktie graag, voor einde februari 2021 per email:
secretariaat@trauma.nl.


NVT Strategisch Beleidsplan 2021-2025