Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Hollandse Avond ESTES (vervallen)

Algemene Informatie

Wanneer:   
26 april 2020

Waar:
SKUR 33 
Akershusstranda 11
0150 Oslo

Voor wie:
NVT leden die de ECTES bezoeken

Lokatie

SKUR 33, Akershusstranda 11,0150 Oslo

Registratie

(wij attenderen u op de annuleringsvoorwaarden en adviseren u deze voorafgaande aan uw registratie te lezen)

Graag nodigen wij u uit voorafgaand voor de Hollandse Avond in te schrijven. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt !

Uw betaling, ter bevestiging van uw inschrijving, kan op twee manieren plaatsvinden:

1) Via Ideal (on line) (hiervoor heeft u uw bankpasje en e.dentifier nodig)

2) Via een banktransfer (hiervoor betaalt u extra administratie kosten)

Maakt u gebruik van de Ideal betaling, dan adviseren wij u uw registratie en betaling aansluitend af te handelen. Onderbreekt u uw registratie/betaling - en duurt dit te lang - dan bestaat er een kans dat het Ideal systeem de verbinding verbreekt. Wij sturen u dan alsnog een faktuur toe. Een tweede keer on line inschrijven is niet mogelijk.

Uw betaling, ter bevestging van uw deelname aan de Hollandse Avond ESTES 2020, dient voor 20 april 2020 bij ons op de rekening te staan. Als uw betaling op de 20 april 2020 niet door ons is ontvangen, beschouwen wij uw inschrijving als geannuleerd. U ontvangt van deze annulering per mail een bericht en de annuleringsvoorwaarden zijn alsnog van kracht.
Mocht u besluiten de Hollandse Avond 2020 alsnog te bezoeken, dan bent u van harte welkom om zich op lokatie aan te melden en in te schrijven, zolang er plaatsen ter beschikking zijn !

Maakt u gebruik van een Banktransfer (deadline 20 april 2020)
Banktransfers kunnen alleen plaatsvinden, mits wij uw inschrijving voor 20 april 2020 ontvangen. Hierna worden geen banktransfers meer geaccepteerd en dient uw betaling met Ideal voldaan te worden.

De on line inschrijving sluit op 25 april 2020 om 24.00 uur.

Fee

De kosten voor het buffet inclusief twee drankjes bedragen 65,00 euro per persoon excl. BTW.

On line registratie (gesloten)

Gebruikt u hiervoor de volgende link:
Het ESTES congres is komen te vervallen.

Annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving is definitief als deze door het Congressecretariaat is ontvangen, gecontroleerd en voor 26 april as betaald. Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering geldt een annuleringstermijn van 7 dagen. Indien u binnen deze termijn uw inschrijving annuleert wordt het gehele bedrag minus 40.00 annuleringskosten gerestitueerd. Na deze termijn van 7 dagen (19 april) wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Ook als u alsnog besluit de Hollandse Avond niet te bezoeken.