Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Statuten

De gewijzigde statuten zijn tijdens de ALV op 16 maart 2021 goedgekeurd en treft u hierbij aan: