Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Samenstelling bestuur


BESTUUR

M. Hogervorst
Universitair Medisch Centrum Groningen
Voorzitter


pasfoto-leeg.png

B. Meesters
Zuyderland Heerlen
PenningmeesterJ.M. Hoogendoorn
Medisch Centrum Haaglanden Den Haag
Vice voorzitterW.P. Zuidema
VU Medisch Centrum Amsterdam
Secretaris
(foto ontbreekt)


J.B. Sintenie
Elkeriek ziekenhuis Helmond
lid: Congres comité
pasfoto-leeg.png

H. Zwaving
Martini Ziekenhuis Groningen
lid
Zwaving.png

R.J. Derksen
Zaans Medisch Centrum
lid

Robert Jan Derksen.pngRobert Jan Derksen.png

E. Flikweert
Deventer ziekenhuis
lid: Richtlijnen
Zwaving.png

H. Janzing
VieCuri Medisch Centrum
lid: Protocollen
Zwaving.png


A.S. de Boer
Erasmus MC Rotterdam
lid VAGH


A.H.J. van Grinsven
Amsterdam UMC
lid VAGH

JVG.jpg