Weke delen schade

Indeling gesloten weke delenschade volgens Tscherne

 • Gesloten 0: onbetekenend weke delen letsel, indirect traumamechanisme
 • Gesloten 1: schaafwond of huidcontusie door druk van binnen uit
 • Gesloten 2: diepe gecontamineerde schaafwond, huid en spiercontusie door direct trauma, comminutieve fractuur door direct geweld
 • Gesloten 3: uitgebreide contusie van huid, subcutaan decollement, spierletsel, evt. vaat/zenuwletsel en/of compartimentsyndroom!

Indeling open fracturen volgens Gustilo:

 • Open 1: fractuur met huidlaceratie <1 cm
 • Open 2: fractuur met huidlaceratie 1-10 cm
 • Open 3: fractuur met forse weke delen schade en:
  • 3A: bot adequaat te bedekken met weke delen ondanks forse huidlaceraties.
  • 3B: grotere weke delen letsel met contaminatie en periost stripping en/of weke delen gap
  • 3C: 3b en tevens vaatletsel en/of zenuw

Patiënten met gecompliceerde fracturen krijgen direct na binnenkomst:

 1. Tetanusprofylaxe: (volgens lokale richtlijnen)
 2. Antibioticaprofylaxe
 • Bij volwassenen met graad 1 of 2 open fractuur 2 gram kefzol iv en bij kinderen 30 mg/kg iv.
 • Bij penicilline allergie: Clindamycine 600 mg vs. Flagyl 500 mg +/- Co-Trimoxazol 960 mg
  NB: Kefzol = B-lactam, dit bindt aan penicilline-eiwitten en kan hierdoor een kruisallergie geven in 10%!
  Bij open graad 3 fracturen volg richtlijn open fractuur en geef maximaal 72 uur antibiotica. Zie richtlijn: Open onderbeenfractuur
 1. Reeds aanwezige verbanden rond de complicatiewonden worden op de SEH niet verwijderd.
 2. Niet verbonden wonden worden onmiddellijk met een droog steriel verband verzorgd.
 3. Alle open fracturen worden op de operatiekamer behandeld.
 4. Bij fors weke delen letsel (Gustilo gr 3) consult plastisch   chirurg op de shockroom.

Op de operatiekamer wordt:

 1. De wond onder steriele omstandigheden chirurgisch verzorgd.
 2. De huid in principe niet primair gesloten.
 3. Gestreefd naar bedekken van bot met weke delen, echter steeds zonder spanning op de huid.
 4. Wonden die niet met huid bedekt kunnen worden, met Bioguard of VAC bedekt.
 5. De fractuur gestabiliseerd op een manier die afhankelijk is van de lokalisatie van de fractuur en de mate van het weke delen letsel.