Tibiaplateau fractuur (incl. eminentia fractuur)

Traumamechanisme

Meestal valgustrauma bij ouderen, ook hoogenergetisch letsel op alle leeftijden.

Klinische presentatie

Afwijkende stand knie/onderbeen, haemarthros, pijn en zwelling, pijn aan mediale of laterale zijde knie t.h.v. proximale tibia, functio laesa. Cave vasculair letsel.

Aanvullend onderzoek

X-foto’s AP + lateraal + evt. 3/4 opnames. In de meeste gevallen (ter bepaling van de operatie-indicatie) een CT Knie.

Classificatie volgens Schatzker, Classificatie volgens AO type 41-B en C

Classificatie volgens Schatzker:

Schermafbeelding 2019-11-04 om 12.02.10.png

 • Type I:  Lateraal plateau, split, zonder depressie van het gewrichtsvlak
 • Type II: Lateraal plateau, met split en depressie van het gewrichtsvlak
 • Type III: Geïsoleerde depressie van het gewrichtsvlak, centraal of postero-lateraal
 • Type IV: Mediaal plateau, cave vaatletsel/trombose
 • Type V: Bicondylair met variaties in depressie van het gewricht en comminutie, cave: vaatletsel
 • Type VI: Bicondylair met dissociatie metaphyse-diaphyse, cave: vaak losliggend tuberositas

Classificatie volgens AO type 41-B en C:

 • B1: splijtingsfractuur plateau
 • B2: impressie fractuur plateau
 • B3: splijting + impressie plateau
 • C1: T-Y fractuur beide plateaus, éénvoudig
 • C2: T-Y fractuur, metaphysair comminutief
 • C3: T-Y fractuur, articulair comminutief

Conservatieve behandeling

Indicatie:

 • Abscherung (AO B1 of Schatzker type I of  IV) met dislocatie ≤ 4 mm
 • Niet of weinig gedisloceerde impressie fracturen (impressie ≤ 5 mm )
 • Patiënten die gelet op leeftijd en algemene conditie niet voor operatie in aanmerking komen (leeftijd > 75 met co-morbiditeit)

Therapie:

 • Eminentia fractuur: kniekoker in volledige extensie.
 • Andere fracturen: lichte flexie stand, eventueel verder aangepast, afhankelijk van fractuur.

Nabehandeling en controles: afhankelijk van letsel en instrueerbaarheid patiënt 6-12 weken brace of gipskoker en na 6 weken eventueel belasten

 • Onbelast in gipskoker, eventueel na 6 weken scharniergips of scharnierbrace
 • Patiënten met een uni-condylaire laterale tibiaplateau fractuur kunnen eventueel met een loopkoker in varus worden gemobiliseerd na 3-6 weken

Meestal

 • 1 week:
  • X
 • 6-8 weken:
  • X, 50% belasten, afhankelijk van fractuurtype
 • 8-10 weken:
  • X, 100% belasten, afhankelijk van fractuurtype
 • 3,6 maanden:
  • X, functie

Complicaties: verdere dislocatie, verminderde flexie/extensie knie, gonarthrose.

Operatieve behandeling

Indicatie:

 • Tibia plateau fractuur met > 4mm impressie
 • Eminentia fractuur met dislocatie
 • Open fracturen

Therapie:
Bij eminentiafractuur met dislocatie: ORIF evt. met cerclage, bij bijkomend collateraal bandletsel behandelen als conservatieve schema

 • Bij tibiaplateaufractuur: ORIF.
 • Bij open: Externe fixateur +/- met gelimiteerde interne fixatie

Nabehandeling en controles:

Postoperatief op CPM oefenen tot een kniefunctie qua extensie/flexie van 0°-0°-90° is bereikt

 • 12 weken onbelast, verdere belastingsschema als bij conservatieve behandeling;
 • mogelijkheid voor CPM behandeling thuis in overleg met FT en ziekteverzekeraar.
 • 1 week:
  • X
 • 6-8 weken:
  • X, bij alle patiënten tot 50% belasten, bij jonge patiënt en stabiele osteosynthese
 • 8-10 weken:
  • X, tot 100% belasten, bij jonge patiënt en stabiele osteosynthese
 • 12 weken:
  • start belasten bij overige patiënten
 • 3,6 maanden:
  • X, functie
Complicaties: Wondgenezingsproblemen. verminderde flexie/extensie knie, pijnklachten gonarthrose, malunion, non-union, infectie, diep veneuze thrombose, n. peroneus letsel, instabiliteits-klachten door band of meniscus letsel of  secundaire inzakking