Tibia Eminentiafractuur

Algemene tekst

Fractuur van de aanhechting van de voorste kruisband (ACL). Het is een “ossale kruisbandlaesie”

Traumamechanisme

Geforceerde hyperextensie of directe kracht distale femur bij geflecteerde knie of rotatietrauma bij sport kan een avulsie van de ACL geven. Meestal geïsoleerd letsel. Soms geassocieerde letsels: Achterste kruisband (PCL), collaterale band of meniscus scheur.

Klinische presentatie

Haemarthros en pijn. Functiebeperking door pijn. Moeilijk belastbaar. Voorste schuiflade vaak niet te beoordelen door pijn.

Aanvullend onderzoek

X knie AP + lateraal. CT voor beoordeling grootte en positie fragment.
Op indicatie MRI knie, maar niet routinematig.

Classificatie volgens Meyer en McKeever:

Knie Kind_Tibia Eminentiafractuur.png
Type A: Geen verplaatsing,
Type B: Eminentia gedeeltelijk geëleveerd
Type C: Eminentia geheel los van tibiaal bed
Type D: Eminentia los van tibiaal bed en geroteerd

Conservatieve behandeling

Indicatie:
 • Type A/B
 • Type C/D indien minder dan 5 mm dislocatie, geen rotatie en leeftijd < 12 jaar
Therapie: Gesloten repositie door knie volledig te extenderen. Bij zeer forse haemarthros die hyperextensie belemmert evt. punctie. Gipskoker 10-20 graden flexie. Controle X in gips.

Nabehandeling en controles:
 • 1 week:
  • X
 • 4 weken:
  • X, belasten in gips
 • 6 weken:
  • X gips af, oefenen flexie en opbouwen belasting
 • 12 weken:
  • X, functie
Complicaties: dislocatie van fragment naar proximaal door tractie van de voorste kruisband en (vaak) naar lateraal door tractie laterale meniscus, met als gevolg non-union. Instabiliteitklachten door verminderde spanning voorste kruisband. Als de fractuur niet te reponeren is, is er vaak een dislocatie waarbij het fragment boven het menisco-tibiale ligament ligt, vergelijk met Stener laesie bij UCL laesie duim; skiduim. Stijfheid, chronische pijn.

Operatieve behandeling

Indicatie:
 • Type C/D met rotatie en/of leeftijd ≥ 12 jaar
 • Type C met dislocatie fragment > 5mm bij CT co 1 week
Therapie: Fixatie fragment via mini arthrotomie en transossale hechting, drukverband 48 uur.

Nabehandeling en controles: Partieel belasten, flexie/extensie oefeningen
 • 1 week:
  • Belasten uitbreiden
 • 4 weken:
  • X, functie
 • 6 weken:
  • Sport
Complicaties: arthrofibrose, vroegtijdig sluiten groeikernen, ACL/PCL laxiteit, chronische pijn, stijfheid.