Teen (2-5) fractuur

Traumamechanisme

Meestal een direct letsel.

Klinische presentatie

Pijnlijke, gezwollen, blauwe teen.

Aanvullend onderzoek

Over het algemeen is een fractuur klinisch te herkennen en heeft het stellen van de diagnose d.m.v. een röntgenfoto geen aanvullende waarde, er kan dus overwogen worden om geen verdere diagnostiek te doen, anders een AP en ¾ foto van de voorvoet.

Geen.

Conservatieve behandeling

Therapie: 2-4 weken dakpanpleister met stevige schoen.
Nabehandeling en controles: Geen controle, huisarts
Complicaties: pijnlijke, stijve teen, met name bij intra-articulair verlopende fracturen.

Operatieve behandeling

Vrijwel nooit, alleen bij ernstig weke delen letsel, maar dan is het weke delen letsel de indicatie. Eventueel ook te overwegen bij ernstige scheefstand die met dakpanpleister niet goed te corrigeren is; dan een gesloten repositie met K-draad fixatie.