Subcapitale MC fracturen

Traumamechanisme

Veelal als gevolg van een (vuist)slag.
Sub-capitale fractuur MC 5 ook wel bekend als Boxer’s fractuur.
Cave: rotatie

Klinische presentatie

Zwelling dorsum en pijn over distale MC, minder prominente knokkel over dorsum MCP gewricht.

Aanvullend onderzoek

X: AP, echte laterale van de desbetreffende MC en oblique opname met hand in pronatie.

Naar angulatie van de fractuur. Normale anatomische angulatie is 15°.

Conservatieve behandeling

Acceptabele angulatie per subcapitale fractuur verschillend, maar geen klinische rotatie accepteren:
MC II of III ≤ 10-15°
MC IV ≤ 30-40°
MC V ≤ 50-70°

Therapie:
Intrinsic Plus/Position of Protection gips of spalk (MCP in 90˚flexie) 3-4 weken.
Licht patient in over de eventuele cosmetische consequenties; verzonken knokkel.

Reponeren van MC V fractuur niet noodzakelijk bij een angulatie < 70r.
Reductie dislocatie volgens de Jahhs Manoevre; Böhler anesthesie, MCP, PIP en DIP in 90˚ flexie met dorsale druk op proximale phalanx en dan gips tot aan PIP met MCP in 90˚flexie (=Position of Protection/Intrinsic Plus)

Nabehandeling en controles:
1 week : X-controle  met controle op malrotatie
4 weken : X-controle op indicatie, gips af en start handtherapie

Complicaties:
rotatie.

In geval van subcapitale MC5 fracturen kan eventueel gekozen worden voor budytape in plaats van gips, zelfs na reductie.1-3

Operatieve behandeling

Indicatie:
volledige dislocatie, onacceptabele angulatie, rotatie.

Streef bij een operatieve behandeling van metacarpale schachtfracturen altijd naar een minimaal invasieve, oefenstabiele fixatie, die postoperatief funtionele behandeling toestaat.
Therapie: Open of gesloten repositie met K-draad fixatie (intramedulair; antegraad of retrograad, of transmetacarpaal) (Zie AO-Surgery Reference), of anders ORIF met trekschroef en of plaat osteosynthese. 
Overweeg bij de operatieve behandeling van MC-5 nekfracturen het gebruik van antegrade intramedullaire 'pinning' dan wel een open repositie en plaatosteosynthese.4

Nabehandeling en controles:
Intrinsic Plus gips maximaal 4 weken
1 week : X
4 weken : X-Controle, gips af, K-draad uit en oefenen/handtherapie
6-12 weken: functie controle

Complicaties:
rotatie

Literatuur

  1. Martinez-Catalan N, Pajares S, Llanos L, Mahillo I, Calvo E. A Prospective Randomized Trial Comparing the Functional Results of Buddy Taping Versus Closed Reduction and Cast Immobilization in Patients With Fifth Metacarpal Neck Fractures. J Hand Surg Am. 2020.
  2. van Aaken J, Fusetti C, Luchina S, et al. Fifth metacarpal neck fractures treated with soft wrap/buddy taping compared to reduction and casting: results of a prospective, multicenter, randomized trial. Arch Orthop Trauma Surg. 2016;136(1):135-142.
  3. Pellatt R, Fomin I, Pienaar C, et al. Is Buddy Taping as Effective as Plaster Immobilization for Adults With an Uncomplicated Neck of Fifth Metacarpal Fracture? A Randomized Controlled Trial. Ann Emerg Med. 2019;74(1):88-97.
  4. Nederlandse richtlijn Handfracturen. 2018.