Scapula blad fractuur

Traumamechanisme

Val, ongeval. Direct inwerkende kracht op scapulablad.

Klinische presentatie

Pijnklachten en soms zwelling, crepitaties en ecchymose versus hematoom ter hoogte van de scapula.  Functio laesa van de arm. Neurovasculair onderzoek doen.

Aanvullend onderzoek

X-scapula (3R: AP, lateraal en axiaal). CT bij (forse) dislocatie.

Meest voorkomende fractuur van de scapula is het scapulablad (50%), gevolgd door scapula nek (25%), glenoid (10%), acromion (7%) en coracoid (7%), in 80% in associatie met andere fractuur (clavicula, rib/pulmonaalletsel).

Conservatieve behandeling

Therapie: mitella, geleid actief oefenen op geleide van de pijn
Nabehandeling en controles:

  • 1 week:
    • X, controle stand  start oefenen en pijnbeleid
  • 4 weken:
    • functie, evt. FT bij achterblijvende actieve ROM

Complicatie: mailunion, pijn onder scapulablad.

Operatieve behandeling

Alleen indien forse dislocatie fractuurdelen welke tot impingement/functiebeperking zouden kunnen leiden (malunion).