Radius fractuur distaal

Traumamechanisme

Val op uitgestrekte arm. Sportongevallen

Klinische presentatie

Pijn, zwelling pols, deformatie.

Aanvullend onderzoek

X-pols in 2 richtingen
 • Metafysaire fractuur: Torus fractuur, Greenstick fractuur (zelden)
 • Epifysaire fractuur: Salter Harris
 • Complete fracturen
 • Vaak is er sprake van een nauwelijks zichtbare torus fractuur van de ulna en is er semantisch gezien dus sprake van een antebrachium fractuur, behandeling is als distale radius fractuur.

Algemeen

Vaak metafysaire fractuur met angulatie naar dorsaal (conform colles bij volwassene)
Vaak epifysiolyse type Salter Harris 2 met dislocatie naar dorsaal, maar zelden epifysiolyse type Salter Harris 3 en 4 (intra-articulaire fractuur).

Conservatieve behandeling

Indicatie:

 • Metafysaire fractuur met acceptabele stand. Maximale remodellerings capaciteit (te accepteren indien noodzakelijk)
  • tot 5 jaar < 30° angulatie
  • tot 10 jaar < 20° angulatie
  • tot 15 jaar < 10° angulatie
 • Epifysiolyse: 50% translatie kan nog door groei worden gecorrigeerd (indien voldoende restgroei).
 • Greenstick of Torus fractuur

Therapie: Onderarmsgips 2-4 weken
Repositie is technisch lastig door korte hefboom. Verreist ervaring en zeer goede pijnstilling. Cave beschadiging groeischijf door onvoldoende relaxatie, en onnodige manipulatie. Na repositie altijd goede 3 puntsfixatie in gips en X in gips.

Nabehandeling en controles:
Stabiele en niet gereponeerde fractuur met goede stand. Geen X- controle. Na 2-4 weken gips af en testen functie
Na repositie

 • 1 week:
  • X
 • 4 weken:
  • X, gips af, volledig belasten
 • 6 weken:
  • Functie

Complicaties: Secundaire dislocatie door onvolledige repositie of onvoldoende immobilisatie, zelden groeistoornis, zelden standsafwijking

Operatieve behandeling

Indicatie:

 • Volledig gedisloceerde metafysaire of epifysaire fractuur
 • Onvoldoende stand na repositie
 • Secundaire dislocatie
 • Gedisloceerde intra-articulaire fractuur

Therapie: Meestal gesloten repositie en K-draad fixatie en onderarmsgips. Indien de fractuur zich op overgang metafyse en schacht bevindt dan kan fixatie met K-draden en prevotpennen lastig zijn en is soms plaatosteosynthese noodzakelijk.

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X controle
 • 4 weken:
  • Gips af, K-draden uit (op gipskamer), X, oefenen.
 • 6 weken:
  • Functie
 • 6 + 12 maanden:
  • X, functie. Indien verdenking op schade groeischijf

Complicaties: secundaire dislocatie. Re-fractuur. Groeistoornis bij intra-articulaire fracturen (SH 3 en 4).