Patella luxatie

Traumamechanisme

Direct trauma. Indirect inwerkend geweld met geforceerde flexie knie bij exorotatie onderbeen. Sportletsels, maar ook spontaan, met name bij habituele patellaluxaties.

Klinische presentatie

Het wordt bijna altijd zeer alarmerend aangekondigd als een knieluxatie. Patella luxatie is bijna altijd naar lateraal en vaak reeds spontaan opgeheven. Knie vaak in 20-30° flexie stand. De maximale pijn en zwelling bevinden zich dan mediaal van de patella, waar het retinaculum gescheurd is. Diagnose wordt klinisch gesteld, bij twijfel een foto.

Aanvullend onderzoek

Op indicatie: X knie AP, lateraal en eventueel poortopname na repositie. CT (of MRI)- knie overwegen bij vermoeden osteochondrale letsels.

Er zijn 4 types mogelijk: laterale, mediale, superieure en intra-articulaire luxatie. De laterale luxatie komt het meest frequent voor, de andere zijn zeer zeldzaam.

Conservatieve behandeling

Indicatie: praktisch altijd
Therapie: repositie door de knie in strekstand te brengen met lichte druk op de patella vanaf de laterale zijde. X-controle. Loopkoker of tape of flexiebeperkende (scharnier) brace met quadricepstraining vastus medialis 6 weken.
Nabehandeling en controles:

  • 2 weken:
    • nieuwe koker
  • 6 weken:
    • gips of brace af, quadriceps oefeningen, evt. FT

Complicaties: recidiverende luxaties, osteochondraal letsel, arthrose.

Operatieve behandeling

Indicatie: Bij primaire luxaties vrijwel nooit. Osteochondraal fractuur, niet reduceerbare luxaties, intra-articulaire luxaties.
Bij recidiverende luxaties, stabiliserende operatie overwegen.
Therapie: doorverwijzen naar orthopedie.