Metatarsale fractuur

Traumamechanisme

Direct letsel, compressieletsel bij arbeidsongevallen of in het verkeer. Marsfracturen (insufficiëntiefracturen bij lange afstand lopers). Denk bij “spontane” fracturen ook aan Charcot!

Klinische presentatie

Pijn en zwelling (cave: compartimentsyndroom voet). Vaak onbelastbaar.

Aanvullend onderzoek

X voet AP, ¾ en lateraal.
CT-voet op indicatie (bij twijfel)

Er is geen classificatie voor dit type fractuur, het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen traumatische letsels en vermoeidheids- of overbelastingsfracturen omdat deze laatste categorie meer pseudoarthroses geeft.

Conservatieve behandeling

Indicatie: Vrijwel altijd.
Therapie: onderbeensgips 4 weken. Goed aanmodelleren van het “normale” voetgewelf!

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X, gipswissel naar loopgips/schoen
 • 4-6 weken:
  • X, gips af en oefenen

Complicaties: compartiment syndroom, pseudoarthrose, verkorting met later metatarsalgie, malunion, chronische pijn.

Operatieve behandeling

Indicatie:

 • bij multipele fracturen (met dislocatie van bijv. de kopjes)
 • Geïsoleerde MT 5 fractuur met dislocatie/verkorting
 • Ernstige angulatie

Therapie: repositie en K-draad fixatie percutaan, eventueel open repositie. Soms plaatosteosynthese. Het breedte- en lengte gewelf van de voet moeten hersteld worden.
Nabehandeling en controles: 4-6 weken onderbeensgips onbelast

 • 1 week:
  • X
 • 4-6 weken:
  • X, gips af, K-draden verwijderen en oefenen
 • 12 weken:
  • X, functie

Complicaties: compartiment syndroom, pseudoarthrose, verkorting met later metatarsalgie.