Metatarsale 5 basis fractuur

Traumamechanisme

Inversieletsel, direct trauma, maar ook insufficiëntiefractuur vergelijkbaar met een marsfractuur.

Klinische presentatie

Pijn en zwelling basis MT 5 c.q. laterale zijde voetrand. Pijnlijke mobilisatie.

Aanvullend onderzoek

X voet AP, lateraal en 3/4.

Classificatie volgens zones van Dameron

Schermafbeelding 2019-11-03 om 13.16.37.png
 • Zone 1: Intra-articulair  synoniem: Dancers fracture
  • avulsiefractuur m. peroneus brevis met of zonder dislocatie
  • metafysaire fractuur basis MT5
 • Zone 2: Extra-articulair  synoniem: Jones fracture
  • overgang diafyse en metafyse
  • Kans op pseudo-artrose
 • Zone 3: Extra-articulair  synoniem: Mars fracture
  • proximale diafyse
  • meestal insufficiëntie of stress fractuur
  •  Grote kans op pseudarthrose.

Conservatieve behandeling

Indicatie: gesloten, <2 mm dislocatie.
Therapie:

 • Zone 1: gipsschoen/tape/onderbeensgips /anti-afwikkelschoen 4-6 weken, belast op geleide pijn
 • Zone 2: onderbeengips  8 tot 10 weken, belast op geleide pijn
 • Zone 3: onderbeengips 10 tot 12 weken, eerste 6 weken onbelast, na 6 weken belasten op  geleide pijn.

Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X, indien nodig gipswissel
 • 3 weken:
  • X
 • 6 weken:
  • X, bij zone 1 fracturen gips af en oefenen
 • 10-12 weken:
  • X, bij zone 2 of 3 fracturen gips af en oefenen, functie

Complicaties: (pijnlijke) pseudo-arthrose, delayed union, malunion.

Operatieve behandeling

Indicatie: fracturen met dislocatie >2mm.
Therapie: osteosynthese; afhankelijk van type fractuur schroef, zuggurtung of plaat. Functionele behandeling nastreven (4 weken onbelast) of belasten in gips.
Nabehandeling en controles:

 • 1 week:
  • X, wondcontrole, gipswissel
 • 4 weken:
  • X, gips af
 • 12 weken:
  • functie controle

Complicaties: (pijnlijke) pseudoartrose, infectie, malunion.