Knieluxatie

Traumamechanisme

De volledige knieluxatie is een zeldzaam, maar gevaarlijk letsel, wat meestal ontstaat door een zeer grof inwerkend geweld met overstrekking of zuiver achterwaartse verplaatsing van de tibia t.o.v. het femur (dashbord-trauma). Soms misstap bij ernstig overgewicht.

Klinische presentatie

Afwijkende stand, erg pijnlijk, wordt frequent als patella luxatie aangekondigd. Niet belastbaar, strekstand onmogelijk. Cave letsel a poplitea en n peroneus. Goed neurovasculair onderzoek doen.
Vroegtijdig overleg met achterwacht. Snel opheffen luxatiestand is geïndiceerd!

Aanvullend onderzoek

X knie AP en lateraal.
Enkel-arm index, indien < 0.9 of overduidelijke vasculaire bedreiging of bij twijfel
àCT-Angiografie

Test de functie van n. peroneus en n. tibialis

Conservatieve behandeling

Indicatie: zeer zelden, stabiele knie na repositie zonder neuro-vasculair letsel.
Therapie: Zo snel mogelijk reductie door fixatie femur, tractie en het uitoefenen van kracht op de verplaatste tibia (onder sedatie). Op SEH als het makkelijk gaat. Laagdrempelig op OK. Indien repositie op SEH; herbeoordeling neurovasculaire status en behoud van repositie. Bovenbeengips of scharnier brace met 20-30° flexie voor 6 weken. Controle X in gips.

Nabehandeling en controles:

 • 2 weken:
  • X of laagdrempelig MRI
 • 6 weken:
  • X, gips af en oefenen, evt. met brace
 • 12 weken:
  • X, functie en stabiliteit
 • 3,6 maanden:
  • functie en stabiliteit  

Complicaties: intimaletsel a. poplitea met secundaire trombosering en ischaemie van het onderbeen, chronische instabiliteit (vrijwel altijd ernstige chronische instabiliteit zonder reconstructie), verminderde kniefunctie (m.n. flexiebeperking), peroneusuitval (klapvoet) 30%, compartiment syndroom, pseudo-aneurysma, arthrose, chronische pijn.

Operatieve behandeling

Indicatie: vaatletsel, ernstige instabiliteit op basis van collateraal en kruisbandletsel en kapselbeschadiging, open luxatie, posterolaterale luxaties, compartiment syndroom. Repositie lukt niet op SEH, reluxatie.
Therapie:

Herstel vaatletsel liefst binnen 2 uur en verricht dan altijd een fasciotomie en plaatsen fixateur.  Bij neurologische uitval overleg met neurochirurg over exploratie. Indien zenuw reconstructie dan ook fixateur. Bij persisterende instabiliteit zonder vaat of zenuwletsel overleg met orthopeed over directe reconstructie (zelden) indien niet: plaatsen fixateur. Indien stabiel na repositie verder als conservatieve behandeling (gips of evt. brace).
Nabehandeling en controles:

 • 2 weken:
  • X
 • 6 weken:
  • X, fixateur af en oefenen, evt. met brace
 • 12 weken:
  • X, functie en stabiliteit
 • 3,6 maanden:
  • functie en stabiliteit

Consult revalidatiearts: N. peroneus letsel: peroneusveer, instabiele knie: brace.
Complicaties: intimaletsel a. poplitea met secundaire trombosering en ischaemie van het onderbeen, chronische instabiliteit (vrijwel altijd ernstige chronische instabiliteit zonder reconstructie), verminderde kniefunctie (m.n. flexiebeperking), peroneusuitval (klapvoet) 30%, compartiment syndroom, pseudo-aneurysma, arthrose, chronische pijn.